menu


ÁSZF

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkra való látogatása alkalmával, amennyiben hirdetést kíván megjelentetni elektronikus úton a Hírös Modul Kft. által kiadott nyomtatott sajtótermékben, Ön (a továbbiakban: Ön vagy Felhasználó vagy Hirdető) elfogadja jelen általános hirdetési feltételeket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi rendelkezéseket, amely az Ön és a Hírös Modul Kft. között létrejövő jogviszonyt szabályozza.

1. Általános rendelkezések
A honlapon lehetőség van arra, hogy a Hirdető a hirdetését elektronikus úton jelentesse meg a Hirös Modul Kft. által kiadott Dél-Pest Megyei Szuperinfóban. Az adott hirdetésben szereplő minden információ a Hirdetőtől, nem a Hírös Modul Kft.-től származik. A Hírös Modul Kft. nem vállal felelősséget a hirdetések tartalmáért, illetve azok valódiságáért. A Hírös Modul Kft. a hirdetés tartalmának hitelességét és valódiságát nem ellenőrzi.

2. Hirdetés megrendelése
A hirdetés megjelentetéséhez Önnek:
a) az online megrendelő űrlap kitöltésekor meg kell adnia elérhetőségeit, számlázási címét és a feladni kívánt hirdetés adatait 
b) el kell fogadnia jelen általános hirdetési feltételeket 
c) a hirdetésének megjelentetéséért járó hirdetési díj teljes összegét meg kell fizetnie a Hírös Modul Kft.-nek.
Amennyiben a fenti feltételeket nem teljesíti, hirdetése nem jelenik meg.
A hirdetésfelvételi űrlap kitöltésekor Ön a büntető és polgári jogi felelőssége tudatában kinyilatkozza, hogy az Ön által megadott információk valósak.
A Hírös Modul Kft. fenntartja azon jogát, hogy a honlaphoz való hozzáférést megtagadja, illetve a hirdetést nem jelenteti meg, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy az Ön által megadott bármely adat nem valós, illetve a hirdetés tartalma jogszabályba, közerkölcsbe ütközik, vagy hiányos. Ebben az esetben az Ön által megfizetett hirdetési díjat a Hírös Modul Kft. nem köteles visszafizetni Önnek.

3. Adatvédelem
A Hírös Modul Kft. elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak megőrzése iránt, és mindent megtesz ezen adatok védelme érdekében, és hogy a jogszabályban írt ez irányú kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse. A weboldal rosszindulatú támadásai ellen a legnagyobb körültekintéssel védekezik, azonban sajnos nincs feltörhetetlen biztonsági rendszer, ezért az adatbázis biztonságát nem tudja garantálni. Illetve az Ön által, az interneten küldött információ mások által történő eltérítése, másolása, vagy egyéb jogosulatlan felhasználása vonatkozásában sem áll módjában felelősséget vállalni.
A Hírös Modul Kft. fenntartja a jogot, hogy az Ön által közölt információkat (pl. e-mail cím) saját gazdasági tevékenysége keretében és céljából szabadon használja, kivéve, ha Ön ezt kifejezetten megtiltja.
A honlapunk által nyújtott szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja a fenti adatvédelmi rendelkezéseket.

4. Hirdetés lemondása
A lemondási határidő: hétfő 18 óra. A fenti határidőt követően beérkezett lemondást a Hírös Modul Kft. nem tudja elfogadni. Lemondani a már megrendelt hirdetést e-mailben lehetséges, a hirdetés visszaigazolásában szereplő adatok közlésével.
A már kiegyenlített, de lemondásra került hirdetések értékét a Hírös Modul Kft. nem utalja vissza. A Felhasználónak egyenlege képződik, melyet a lemondástól számított egy éven belül a szolgáltatónál felhasználhat.

5. A megjelentetés felelőssége
A Hírös Modul Kft. a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha annak teljesítését visszaigazolta. A Hírös Modul Kft. egyértelmű és bizonyítható hibájából eredő hibás hirdetés megjelenése esetén a hirdető a hiba mértékétől függően korrekciót kérhet.
A megrendelő vállalja a felelősséget minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (képek, ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. 
A nyomdai megjelenítés során kis mértékű szín- és tónusbeli eltérések előfordulhatnak.

6. Árak és fizetési feltételek
A feladott hirdetések megjelentetéséért járó hirdetési díjak összegét minden egyes megrendelés után e-mailben elküldjük a Felhasználónak. Felhívjuk a figyelmet, hogy rendszerünk automatikusan számolja a hirdetések szavait, azonban elvárjuk, hogy a hirdetés szövegét a magyar helyesírás szabályai szerint küldje be a megrendelő. Amennyiben szándékosság feltételezhető a szavak egyben- vagy különírás szabályainak megszegésében, úgy a Hírös Modul Kft. elállhat a hirdetés közlésétől. Kérjük, a kiegyenlítésre történő felhívás pontos betartását! Amennyiben a hirdetések átutalása nem a kiegyenlítésre történő felhívás tárgyú e-mailünk alapján történik, úgy fenntartjuk magunknak a jogot a hirdetés közlésének megtagadására. 
Amennyiben a hirdetésben szereplő szöveg szavainak számolása közben rendszerünkben technikai hiba lép fel, és a fizetés felhívásban nem a megfelelő szószám, illetve az annak megfelelő fizetendő összeg szerepel, úgy fenntartjuk a jogot az utólagos helyesbítésre. Ilyen esetben a helyes összeg befizetése után jelentetjük meg a hirdetést. 

7. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
A honlap tartalma, beleértve a szöveget, grafikát, szoftvert, stb., illetve ezen tartalom elrendezése és szerkesztése a Hírös Modul Kft. szellemi alkotásának minősül, és a szerzői jog védelme alatt áll. A tartalom terjesztése, publikációja, másolása, megjelenítése, és bármely egyéb felhasználása szigorúan tilos, kivéve, ha erre kifejezett, írásos engedélyt kap.

8. Honlap működése
A Hírös Modul Kft. nem garantálja, hogy a honlap, illetve a kiszolgálásáért felelős szerverek hiba nélküliek, vírus vagy egyéb kártékony elemektől mentesek. Fenntartja a jogot a honlap tartalmának, megjelenésének megváltoztatására. A honlapon harmadik fél honlapjára, egyéb tartalmára mutató linkeket találhat. Az ilyen honlapokon található tartalomért a Hírös Modul Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, és a linkek jelenléte a honlapon nem jelenti a honlapokon található tartalom és információ elfogadását, jóváhagyását.
A Hírös Modul Kft. bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül törölheti, változtathatja, kiegészítheti a honlap tartalmát. Előfordulhat, hogy karbantartás vagy egyéb okok következtében a honlap átmenetileg hozzáférhetetlenné válik, amely miatt semmilyen igény nem támasztható a Hírös Modul Kft. ellen.

A jelen általános hirdetési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az általános hirdetési feltételek megismerése után a hirdető kijelenti, hogy teljes körű tájékoztatást kapott, illetve esetlegesen felmerülő további kérdéseire megfelelő további tájékoztatást, választ kapott.
Az általános hirdetési feltételek elfogadásával a Felhasználó kinyilvánítja azon szándékát, hogy vitás kérdéseit tárgyalásos úton rendezi, a polgári peres eljárás elkerülése érdekében.