menu

  • 2023.03.21.

Felhívás Cegléd Város Pedagógiai Díj adományozására

Felhívás Cegléd Város Pedagógiai Díj adományozására

Cegléd Város Pedagógiai Díj adományozására

Cegléd Város Önkormányzatának „A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelete alapján:

„Cegléd Város Pedagógiai Díja adományozható a Cegléden működő köznevelési, vagy szakképző intézményben dolgozó óvodapedagógusnak, pedagógusnak és oktatónak, aki kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján élen járnak az újszerű és hatékony tanítási, oktatási módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsít közösségi és magánéletében.”

A díj odaítélésére – egy jelöltre – bármely ceglédi polgár, illetve közösség javaslatot tehet, megfelelő írásbeli indokolással.

képviselő-testület és szervei – a szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított önkormányzati szerv – a javaslatokat véleményezi és a Képviselőtestület elé terjeszti.

A Díjat minden évben a pedagógusnapon, Cegléd város Polgármestere, vagy megbízottja adja át.

A javaslatot írásban, az űrlap felhasználásával (elérhető a https://cegled.asp.lgov.hu/felhivas-cegled-varos-pedagogiai-dij-adomanyozasara-0 oldalon), legkésőbb 2023. május 1-jéig kell a polgármesternek címezve kézbesíteni a

Cegléd, 2023. március 14.

Dr. Csáky András
polgármester
https://cegled.asp.lgov.hu/felhivas-cegled-varos-pedagogiai-dij-adomanyozasara-0

Kapcsolódó képek