menu

  • 2022.02.21.

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK

LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK ÉS AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A 2022-es országgyűlési választás egyfordulós. Az ország 106 egyéni választókerületre tagozódik, nincsenek területi listák. 93 országos listás mandátum szerezhető, összesen 199 mandátum. Kedvezményes nemzeti listákra lehet szavazni. Nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani, illetve a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztráció után, levélben szavazhatnak. Más választókerületbe történő átjelentkezéskor az eredeti lakhely szerinti választókerület jelöltjeire lehet szavazni.

KAMPÁNYIDŐSZAK

A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án (vasárnap) 19.00 óráig tart.

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS

Mozgóurnát igényelhet egy adott szavazókörben, ha szerepel a szavazókör névjegyzékében (azaz lakcíme szerint az adott szavazókörben szavazna), ám olyan fogyatékkal él, amely mozgásában korlátozza, vagy pedig egészségi állapota, fogvatartása nem engedi, hogy a szavazóhelyiségben adja le szavazatát.

Ha Ön mozgóurnát kért és kérelmét elfogadták, NEM mehet a szavazókörbe szavazni, kizárólag az Önhöz érkező mozgóurnába adhatja le szavazatát.

A kérelem benyújtása:

– a HVI-hez:
• levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton 22. március 30. (szerda) 16:00 óráig,
• személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 1. (péntek) 16:00 óráig,
• 2022. április 1-én 16:00 órát követően csak elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 3-án 12:00 óráig.

-A szavazás napján 12:00 óráig az illetékes szszb-hez meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

A megadott határidők minden esetben a kérelem BEÉRKEZÉSÉNEK legkésőbbi idejét jelölik. A kérelmet írásban kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna igénylésének okát és amennyiben a választópolgár nem saját címére kéri a mozgóurnát (hanem pl. kórházba stb.), akkor azt a tartózkodási helyet is meg kell jelölni, ahol a választópolgárt fel lehet keresni a mozgóurnával. Ez a tartózkodási hely a szavazókör területére kell, hogy essék: azon kívüli tartózkodási hely nem jelölhető meg.
Ha a tartózkodási helye (pl. egy kórház szakosztálya) a szavazókörön kívül található, akkor is szavazhat mozgóurnával. Ehhez azonban – amennyiben nem az 5. számú szavazókör területén lakik – először átjelentkezést kell kérnie a 6. számú szavazókörbe, majd ott mozgóurnát igényelnie.

FIGYELEM: ÁTJELENTKEZÉST NEM kérhet a szavazás napján, csak a 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell továbbá az Ön nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, valamint az értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri. Megadhatja továbbá e-mail címét is.
A szavazatszámláló bizottságnak címzett kérelmet a bizottsághoz személyesen kell eljuttatni, de meghatalmazott segítségét ilyenkor is igénybe lehet venni.

A Helyi Választási Irodának címzett kérelem személyesen, vagy levélben és: www.valasztas.hu honlapon is benyújtható.

A mozgóurnás szavazás esetén a mozgóurnával Önt a szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel a szavazás napján. A szavazóhelyiségben történő szavazáshoz hasonlóan alá kell írnia a névjegyzéket, hogy megkapja a 3 lepecsételt szavazólapot és a borítékot. A szavazatszámláló bizottságnak kötelessége „a szavazás titkosságát garantáló körülményeket biztosítani”. Ez azt jelenti, hogy a bizottság tagjai például nem állhatnak Ön fölött, miközben kitölti a szavazólapokat. Ha a bizottság tagjai nem figyelnének kellőképp a szavazás titkosságára, vagy más, a környezetében tartózkodók zavarják Önt, Ön nyugodtan megkérheti őket, hogy legyenek figyelemmel a titkossághoz szükséges körülményekre.

A szavazatszámláló bizottság Önhöz érkező két tagjának ugyanakkor a titkosság biztosítása mellett feladata a választások tisztasága felett is őrködni. Éppen ezért például joguk van ésszerű, a titkosságot nem sértő lépésekkel biztosítani, hogy érvényes szavazólap üresen ne maradjon egyetlen választópolgárnál sem.

KI SZAVAZHAT?

Az országgyűlési választásokon és az országos népszavazáson minden nagykorú (18 év feletti) magyar állampolgár részt vehet, kivéve azokat, akiknek a bíróság korlátozta a választójogát gondnoksági eljárásban, valamint azokat, akiket a közügyektől eltiltottak.

KIRE SZAVAZHAT?

Az országgyűlési választásokon két szavazattal élhet. Az egyiket az Ön lakóhelye szerinti választókerület országgyűlési egyéni jelöltjére adhatja le. Ezzel a szavazatával egy konkrét személyt juttathat be az Országgyűlésbe.

A másik szavazatát egy listára adhatja le. Ha Ön nem kérte, hogy az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választóként vegyék fel a névjegyzékbe, akkor Ön második szavazatát egy országos pártlistára adhatja le. Ez azt jelenti, hogy nem egy konkrét jelöltre, hanem pártra szavaz: minél több szavazatot gyűjt össze egy párt, annál több képviselőt juttat be az Országgyűlésbe egy előre összeállított listáról.

Ha Ön kérte, hogy az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választóként vegyék fel a névjegyzékbe, akkor Ön második szavazatát nemzetiségi listára adhatja le – pártlistára nem szavazhat.

A SZAVAZÁS MÓDJA

Szavazni csak személyesen lehet, reggel 6 órától 19 óráig.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében javasolt, hogy a kézhez kapott Értesítőt vigye magával).
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A 2020. március 11. napján vagy azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő.

A választópolgár a fentieket követően megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírásával igazolja.
A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt „X” vagy „+” jellel.
Ha több jelölt vagy lista neve mellé, illetve fölé is tesz egymást metsző vonalat, a szavazólapja érvénytelen lesz. Ugyanígy érvénytelen az a szavazólap is, amelyen egyetlen jelölt melletti, illetve lista neve feletti körben szerepel valamilyen jelzés, de az nem egyértelműen két egymást metsző vonal. (pl. besatírozott kör vagy „Y” stb.)
Szavazata érvényességét úgy biztosíthatja, ha a leghagyományosabb „X” vagy „+” jelekkel egyértelműsíti, hogy kire szavaz.

A népszavazás szavazólapján érvényesen szavazni kérdésenként csak egy válaszra lehet, a válasz meletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal, például (X) vagy (+).

Használhat saját tollat, vagy kérhet tollat a szavazóhelyiségben is. Nem használhat ceruzát, filctollat stb. Szavazata ebben az esetben is érvénytelen lesz.

Amennyiben a szavazólap kitöltését elrontotta, helyette a szavazatszámláló bizottságtól egy alkalommal kérhet újat, mielőtt a rontott szavazólapot az urnába helyezné.

Amennyiben Ön a lakcíme szerinti szavazókörben szavaz, Ön nem köteles felhasználni a szavazatszámláló bizottságtól kapott borítékot, szavazata akkor is érvényes, ha boríték nélkül dobja be a szavazólapokat az urnába.
Amennyiben Ön átjelentkezéssel – azaz nem a saját állandó lakcíme szerinti szavazókörben szavaz, a törvény előírja a boríték lezárását. Ebben az esetben ugyanis az Ön borítékján feltüntetik az Ön lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerületet. A boríték lezárása tehát szavazatának titkosságát védi.

Szavazatát kizárólag a szavazóhelyiség hivatalos zárásáig – Magyarországon 19 óráig – adhatja le. Az egyetlen kivétel a sorban állókra vonatkozik: ha Ön a szavazás napján 19 órakor még sorban áll, leadhatja szavazatát, ha azonban ezután érkezik, nem állhat be a sorba. A törvény nem ad lehetőséget a szavazóhelyiség nyitva tartásának meghosszabbítására, ezért kérem, gondoskodjék róla, hogy időben megérkezzen a szavazóhelyiségbe!

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a szavazóhelyiségben a maszk viselése kötelező!

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az országgyűlési képviselő választás egy fordulós. Az eredmény összesítését követően – ha utóbb a választási eljárást nem semmisítik meg – országgyűlési képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Bővebb felvilágosítást a Választási Irodától kaphatnak, vagy információkat a www.valasztas.hu honlapról is le lehet tölteni.

 

 

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Kapcsolódó képek