menu

  • 2020.04.20.

Szent György napja, a rendőrség napja

Április 24-én ünnepeljük Szent György napját. A Krisztus utáni 3. században élt híres katona. Szent György egyike a leghíresebb katonai szentnek.
A sárkányt legyőző lovag képében vált a köztudat részévé, A Szent György legenda azt hirdeti, hogy a hit elűzi a gonoszt, és az, jelentkezzen bármilyen alakban, legyőzi.

A sárkányölő legenda a Krisztus utáni harmadik századig nyúlik vissza. A líbiai Silena melletti tóban egy sárkány élt. Hiába próbálták elkergetni, a rátámadókat mindig legyőzte. Először naponta két juhot áldoztak neki, hogy távol maradjon a várostól. Aztán amikor a juhok elfogytak, szűz leányokat küldtek a tóhoz, sorshúzással döntötték el, hogy ki legyen az áldozat. Egy napon a király leányára került a sor, aki sorsát elfogadva indult a tóhoz, ekkor találkozott a környéken szolgáló Györggyel. A királylány el akarta küldeni a lovas katonát, de György addig nem tágított, míg meg nem tudta, hogy mi történik a tónál. A királylány elmondta neki. György azt mondta: „ne félj, segítek rajtad.” Jött is a sárkány, elkapta a királylányt, de György lándzsájával lecsapott rá. Derékszíját a sárkány nyakára kötötte, aztán a lánnyal és a sárkánnyal együtt bementek a városba. Az emberek megijedtek a pórázra kötött sárkánytól, de György azt mondta nekik: „Ne féljetek, az Úr küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak titeket ettől a sárkánytól. Keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt.” A nép azonnal megkeresztelkedett, György pedig ígéretéhez híven levágta a sárkány fejét. Ahol mindez megtörtént, templomot építettek, melynek oltáránál forrás fakadt, ennek vize minden beteget meggyógyított, aki ivott belőle.

A legenda mindenkit magával ragad, hiszen minden ember lelkében ott él a csodákra, csodálatos mesékre vágyódó gyerek. Szent György története, győzelme a sárkányon nem jelent mást, mint a hit diadalát a gonosz hatalmakkal szemben.

Szent György 270-303 között a mai Törökországban élt, gazdag családba született,. Diocletianus császár uralkodása idején lépett be a hadseregbe. Kiváló katona, a harcművészet mestere volt. Bátorsága, ereje és esze gyorsan magas rangú katonává emelte.

Emléke máig él, hiszen pénzérméken jelenik meg alakja, de ami ennél jelentősebb, a Szent György kereszt – fehér alapon piros kereszt – több ország zászlaján is ott van, így az angol és a grúz lobogón.

Szent György nagyon erősen él a népi emlékezetben is, sok település viseli a nevét, illetve számos műalkotás ábrázolja. Ezek egyik legismertebbike, a Kolozsvári-testvérek Szent György szobra, melynek másolatai a budapesti Halászbástyán és Szegeden is állnak.
A magyar alapítású Szent György lovagrend is a nevét viseli.

Ma a rendőrök védőszentjeként tisztelik. A kormány határozata alapján 1992-től Szent György napján, április 24-én ünneplik meg Magyarországon a RENDŐRSÉG napját, illetve ebben az évben ünnepeljük az egységes Magyar Rendőrség létrehozásának 100. évfordulóját.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Kapcsolódó képek