menu

  • 2020.02.14.

Elfogadták a költségvetést

Február 13-án tartotta soron következő ülését Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, melyen a legfőbb
napirendi pont az idei év költségvetése volt.

A Ceglédi Hajléktalanszálló és az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. tavalyi évi beszámolójának elfogadásával vette kezdetét a testületi ülés. A képviselők arról is döntöttek, hogy további forrásokkal ezután is támogatják a két szervezet működését. Ugyancsak elfogadásra került a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolója is.

A testület elfogadta az óvodák nyári zárva tartási és ügyeleti rendjét.

Döntés született az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának emeléséről is. Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében – a bérjellegű kiadásokhoz arányosan – a tiszteletdíjak 8%-os emelését tervezte, melyet a grémium el is fogadott.

Elfogadta a város az idei évi költségvetést, melynek főösszege mintegy 11 milliárd forint. A költségvetéshez a Fidesz-KDNP frakciója nyújtott be módosító indítványt: 160 millió forinttal emelték a tervezet bevételi oldalát, melyet azzal indokoltak, hogy az eredetileg meghatározott iparűzési adó bevételek alul lettek tervezve. Mint elhangzott: gazdasági növekedés tapasztalható, folytatódik az M4-es út építése valamint több nagy beruházással is tervezhet a város a megnövekedett iparűzési adó bevétele vonatkozásában. A Czigle Egyesület részéről elhangzott: kockázatosnak tartják, hogy az eredeti tervezethez képest ekkora összegű emelés történt, ami az egész további éves testületi munkára is kihatással lehet. A módosítás végül bekerült a tervezetbe, melyet a testület el is fogadott. A beruházási tervek között olyan tételek szerepelnek, mint utak, járdák felújítása, közvilágítás bővítése, kerékpárutak létesítése, vagy akár a sportcsarnok felújítása.

Döntés született arról is, hogy az Országgyűlési Hivatal kérelme alapján, bérbe adja az önkormányzat az Eötvös tér 6. szám alatti irodahelyiséget Demeter Márta (LMP) országgyűlési képviselőnek.

Módosították a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletet. A lakbér így 20/%-al emelkedik. A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt években jelentősen megemelkedtek a lakások fenntartási, üzemeltetési költségei, valamint a karbantartások anyagköltsége és munkadíja is. Ugyanakkor az önkormányzat által bérbe adott lakások bérleti díja még mindig lényegesen alacsonyabb szinten van, mint a valós piaci árak. A teljes bérlakás állomány száma jelenleg 218 db.

Az önkormányzat egy korábbi határozatával, László Ágnes képviselő önálló indítványa alapján döntött arról, hogy a lakossági önerőből történő járdaépítés és járda-felújítási programot dolgoz ki. Az önkormányzat főleg kiselemes térkő burkolattal ellátott járdaépítésekhez vagy felújításhoz kíván segítséget nyújtani a lakosság részére. A támogatás mértéke mind a járdaépítés mind pedig a felújítás esetében bruttó 5.000,- Ft/m2, de legfeljebb bruttó 300.000. ft összegben kerülne meghatározásra, amely támogatási mérték hozzávetőleg a lakossági beruházások anyagköltségeinek a felét fedezi. A rendelet alapján a beruházás indokoltságának, valamint a járda elkészültének és a műszaki és esztétikai feltételek teljesülésének az ellenőrzése a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Irodája útján történne, oly módon, hogy az előkészítési és az ellenőrzési feladatokban részt venne a VÁRVAG Nonprofit Kft. is.

Jóváhagyta a testület a magánrendelőkben működő egészségügyi alapellátók támogatási szerződését.

Az ülésen elfogadásra került a Humán Pályázati Keret, a Városvédelmi és Idegenforgalmi Keret, valamint a Közbiztonsági Pályázati Keret 2019. évi felhasználásról szóló beszámolója is.

Az önkormányzat megbízza a Z+R Consulting Kft.-t gazdasági tanácsadással. Az előterjesztő dr. Csáky András polgármester az előterjesztésben úgy fogalmazott: a gazdasági kérdésköröket meghagyta polgármesteri hatáskörben, ugyanakkor szükségét érzi a gazdasági területen megfelelő szakmai ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező cég bevonására a gazdasági tanácsadói feladatok ellátására. A megbízási szerződésben olyan feladatok szerepelnek, mint fejlesztési tanácsadás, vagy az önkormányzat 2019-2024 közötti gazdasági ciklusprogramjának megalkotása.

Fotó: Szokolai Attila

www.cegled.hu

Kapcsolódó képek