menu

  • 2020.01.16.

Népi vagy gépi gyógyítás?

Géczy Gábor előadása „Életképek” lelki egészségmegőrző előadássorozatának része.

2020. január 23. csütörtök 18:00
Kossuth Művelődési Központ Kamaraterem
Jegyár: 1 500 Ft

——————————————————————————
Géczy Gábor önéletrajza:

„1963. február 6-án születtem a szabolcs-szatmár megyei Csengeren. Iskoláimat Budapesten végeztem, középiskolába az Eötvös József Gimnáziumba jártam. Első diplomámat a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán szereztem 1989-
ben. Az egyetem alatt és után a debreceni Atommagkutató Intézetben geofizikai radioaktivitás
vizsgálatokat folytattam, ennek kapcsán kétszer OTDK első díjat kaptam. Kutatásaim
eredményeit számos hazai és külföldi referált folyóiratban publikáltam.
1990-ben Akadémiai Doktori Ösztöndíjat nyertem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természetföldrajz Tanszékére. Itt a természetben előforduló önhasonló
alakzatokat (fraktálok) vizsgáltam. Ez vezetett arra, hogy felfigyeljek bizonyos – a természet
minden szintjén felbukkanó – alapformákra. Meglepetésemre ezeket az univerzális formákat
alapmotívumként megtaláltam az ősi kultúrák (India, Egyiptom, Észak- és Dél Amerika stb.)
ábrázoló művészetében és a magyar népművészetben is. Kutatóútjaimon sorra vizsgáltam az
ún. „magascivilizációkat” (Egyiptom, Mezopotámia, Görögország, Róma stb.) és mindenütt
azt tapasztaltam, hogy a táj és a tájban élő ember harmonikus kapcsolatának megbomlása
miatt sivatagosodtak el ezek a területek. Az ösztöndíj alatt elvégeztem az ELTE
számítástechnika szakát.
Mivel a kutatások során nyert tapasztalataim gyökeresen ellentmondtak a hivatalos
tudomány állításainak, és nem láttam esélyt arra, hogy nézeteimet belátható időn belül
befogadják, 1995-ben eljöttem az ELTÉ-ről és saját céget alapítottam. Kutatásaimat azóta
magam finanszírozom. A parajelenségek vizsgálata kapcsán kezdtem el a természettudomány
által nem kutatott energiákkal, majd a gyógyítással foglalkozni. Először keleti gyógymódokat
tanultam, ez vezetett rá, hogy kutassam saját gyógyító hagyományunkat, a magyar népi
gyógyászatot. 2002-ben szerveztem az első gyógyító tábort Gyimesben, azóta gyűjtjük és
rendszerezzük a gyógyító hagyatékot.
2008-ban a Természetes Gyógymódok Egyeteme keretein belül kezdtük el a Magyar
Népi Gyógyászat oktatását (akkreditált felnőttképzés), képzésünkön több száz felnőtt végzett,
köztük sok orvos és egészségügyi dolgozó. Jelenleg ennek a képzésnek vagyok tudományos
irányítója, tanszékvezetőként.
2009-ben alakult a Magfalváért Egyesületet (természetvédelem, tájrehabilitáció, népi
gyógyászat, oktatás-nevelés), melynek tiszteletbeli elnökévé választott a közösség.”

Kossuth Művelődési Központ

Kapcsolódó képek