menu

  • 2019.11.06.

Megalakult az új ceglédi képviselő-testület

Megtartotta alakuló ülését Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

A Himnusz közös éneklését és az eskütételt követően a hivatalba lépő új polgármester, dr. Csáky András kiemelte, eredményes öt év előtt áll a város. Az ülésen köszöntötték a Ceglédi VSE fiatal cselgáncsozóját, Vég Zsombort.

Az alakuló ülésen főállású alpolgármesterré választották a képviselők Hegedűs Ágotát, valamint megállapították a polgármester és az alpolgármester illetményét is. Előbbi bruttó 797.700, utóbbi 717.000 forint. Mindkét esetben 15 százaléknyi költségtérítés is jár.

Meghatározták az önkormányzati képviselők tiszteletdíját (110.540 Ft) és a bizottsági elnökök és tagok illetményét is (99.485, illetve 49.740 forint).

A képviselő-testület megválasztotta állandó bizottságainak elnökeit és tagjait. A Jogi-, Ügyrendi-, Közbiztonsági-, Pénzügyi Bizottság elnöke dr. Ferenczi Norbert lett. Képviselő tagjai: Földi Áron, Imregi Tibor; külsős tagjai pedig: dr. Horváth Géza, és dr. Temesvári Éva.

A Gazdasági Bizottság elnöke Klément György. Tagjai: dr. Czinege Imre, Fehér István, Takátsné Györe Anett, ifj. Károly Ferenc és dr. Ferenczi Norbert. Külsős tagok: Bobál István, Varga István, Mészáros Péter, Banai Benő, Magyar Pál.

A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottságot Kónya Ágnes vezeti. Tagjai: László Ágnes, Magyar Károly, Rimóczi Gábor, Tarr Felicián. Külsős tagok: Szováti Árpád, Sipos Mihály, Andó Gábor, Kocsó Tamás.

Határozat született arról, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásba továbbra is a polgármestert delegálja a képviselő-testület, de döntés született a Szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgálatáról, illetve megválasztották az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak tagjait is.

Jogszabályi előírásokat betartva a polgármester tájékoztatta a képviselőket a belváros forgalmi rendjével kapcsolatos helyi népszavazási kezdeményezésről. A népszavazás kiírásáról a következő rendes testületi ülésen, november 21-én dönt a képviselő-testület. Dr. Csáky András elmondta, rövidesen helyszíni bejárás lesz a ceglédi rendőrkapitányság szakembereivel a VÉDA-kapu telepítésének lehetőségeit vizsgálva.

Szintén tájékoztatót hallhattak a képviselők az épülő kosárlabda-csarnok ügyéről. A téma kapcsán a lakók nevében Halmi Judit, a Várkonyi iskola képviseletében Bögös István igazgató, az építési engedélyt kiadó járási hivatalt képviselve pedig a hivatalvezető, Magdáné dr. Rostás Boglárka mondta el véleményét. A tájékoztatón a polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak vélhetően már nincs mozgástere a beruházás leállítását illetően. Fehér István az építkezés leállítását követelő petíciót nyújtott át dr. Csáky Andrásnak, míg dr. Ferenczi Norbert kiemelte: a helyszín kijelölése a város egészének az érdekeit figyelembe véve történt meg, s a beruházás a helyi ifjúság mozgáslehetőségét is nagymértékben szolgálja.

Döntés született arról, hogy a terület-tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az épülő sportcsarnokkal kapcsolatban az építési munkaterület átadás-átvételét tudomásul vegye.

Az alakuló ülésen döntés született arról, hogy a város kezdeményezi az alkonykapcsoló rendszerű közvilágítás kialakításának előkészítését, valamint arról, hogy Takáts László, leköszönő városvezető törvényben meghatározott polgármesteri végkielégítését kiegészítve, további három havi polgármesteri illetményének megfelelő összeggel kiegészíti.

A képviselő-testület döntéseiről részletesen a cegled.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Cegléd Város Önkormányzata

Kapcsolódó képek