menu

  • 2019.09.19.

„Utolsó” testületi ülés

Az öt éves önkormányzati ciklus utolsó testületi ülését tartotta meg Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, amelyen döntés született, hogy új emlékmű kerülhet a Szabadság térre. A történelmi Magyarországot felszabdaló trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján állít emlékművet a város. A nagy érdeklődésre való tekintettel az ülésnapon újabb, a CSOK keretében megvásárolható ingatlanokat jelölt ki az önkormányzat. Bővült a térfigyelő kamerahálózat, és saját forrást biztosít az önkormányzat az épülő Külső-Kátai úti kerékpárút teljes nyomvonalán a közvilágítás kiépítésére.

Az ülésnap elején a polgármester megköszönte a képviselő-testület, a hivatal, városi cégek, az intézmények dolgozóinak munkáját, a várospolitikától visszavonuló képviselőknek pedig nyugodt civil éveket kívánt.

Elkészült az a zárójelentés, amely a város szociális térképének elkészítését, eredményeit mutatja be. Cegléd Város Önkormányzata bízta meg a Homo Oecologicus Alapítványt Cegléd város szociális térképének, ifjúsági koncepciójának, valamint idősügyi koncepciójának elkészítésével. A tanulmány a város honlapján, a testületi ülés nyilvános anyagai között elolvasható.

Benyújtotta Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018-ban elvégzett munkájáról szóló beszámolót, amelyet a képviselő-testület elfogadott. A közhasznú gazdasági társaságok II. negyedévi adatszolgáltatása is most került a képviselők elé, ugyanígy a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 2018-as beszámolója is. A testület ezeket is elfogadta, jóváhagyta.

Újabb ceglédi, helyi védelem alatt álló magánépületek állagmegóvásához járul hozzá a város. Az önkormányzat pályázatának keretéből most a Bercsényi utca 29. szám alatti lakóépület valamint a Teleki utca 14. szám alatt társasház tetőfelújítására szavazott meg 1,2 illetve 2 millió forint támogatást a testület.

Új emlékmű felállítását kezdeményezte a város polgármestere. A történelmi Magyarország felosztásáról szóló dokumentumot 1920. június 4-én írták alá. Takáts László arra tett javaslatot, hogy a centenárium alkalmából állítson a város egy köztéri alkotást, emlékművet. A javaslat szerint az alkotást a Szabadság tér Kossuth tér felőli sarkán helyeznék el. A műalkotás kiválasztására egy meghívásos alkotói pályázatot írnak ki. A pályázat kiírására és lefolytatására szakértői bizottságot hoznak létre. A pályázat lebonyolításához másfél millió forintot különített most el a testület.

Szennyvíztelep korszerűsítésre, fejlesztésre nyert támogatást a város. A 6 milliárd forintos beruházás megvalósításához azonban nem elegendő a jelenleg rendelkezésre álló terület. A szomszédos ingatlan tulajdonosa az ECSERI Kft., mely felajánlotta Cegléd Város Önkormányzatának a szükséges 5000 m² nagyságú ingatlanrészt ingyenesen.

Kővári Roland a Crazy Evils SE elnöke a Toldy Ferenc Kórházzal szemben lévő Skatepark kapcsán kereste meg az önkormányzatot. Kérelmében azt kéri, hogy az önkormányzat képviselő-testülete vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a gördeszka pálya, – mely véleménye szerint sem balesetvédelmi, sem elhelyezési szempontból nem felel meg a kor követelményeinek – új helyszínen kerüljön elhelyezésre. Az előzetes felmérések szerint a Malomtó széli sporttelepen a Judo csarnok és Külső Kátai út közé eső részen megfelelő nagyságú terület áll rendelkezésre egy új Skatepark kialakítására az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon, és megközelítőleg bruttó 10.000.000 Ft -ból megvalósítható lenne. A kórházzal szemben lévő régi gördeszka pálya helyén pedig a kórházhoz tartozó parkolóhelyek számának növelésére nyílna lehetőség. A testület most előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy az érintett Malomtó széli területen új gördeszka pálya kerüljön kialakításra, valamint, hogy ezzel egyidejűleg a korábbi pályát megszüntessék. Arról is döntöttek, hogy az új pálya kialakításához forrást biztosít az önkormányzat, az összeget a 2020-as költségvetésében előirányzatként megtervezi.

Pályázat keretében lehetősége van a városnak kerékpárút építésére a Külső-Kátai úton. A pályázat során csak a kerékpárút nyomvonalának az úttesten történő átvezetései mentén kapott lehetőséget a város a közvilágítás kiépítésének támogatására. Ez konkrétan 3 db oszlop és 6 db lámpatest kihelyezését teszi lehetővé támogatási forrásból. Egy ma megszületett döntésnek köszönhetően a testület saját forrást biztosít 25 db oszlop és 50 db lámpatest kihelyezéséhez a kerékpárút teljes nyomvonala mellett. A munkálatok várható költsége bruttó 10.000.000 Ft, amelynek fedezeteként Cegléd Város Önkormányzata tartalékát jelölték meg.

Bővül a térfigyelő kamerák száma. A közterületi térfigyelő rendszerben jelenleg 39 darab képfelvevő működik a város közigazgatási területén. Most a testület arról döntött, hogy a Gyógyfürdő és Szabadidőközpont mellett található tó körül kialakított futópálya érték megóvása érdekében 8 darab térfigyelő kamerát helyeznek el a futópálya körül, valamint további 3 darab korábban a Termálfürdő által működtetett térfigyelő kamerát bekötnek a városi térfigyelő kamerarendszerbe.

A nagy érdeklődésre való tekintettek bővül a családi otthonteremtésre kijelölt ingatlanok listája. A Szélmalom zugban található területeket olyan pároknak kínálják megvételre, akik a CSOK igénybevételével szeretnék új otthonukat megépíteni.

Újra pályázatot ír ki a város a 13-as számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére. Ezt a feladatot jelenleg Cegléd Város Önkormányzata látja el Szolgáltatóként, tartós helyettesítéssel. A körzet végleges ellátására kiírt pályázat nem járt eredménnyel.

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. tulajdonában lévő ingatlan eladásáról is döntöttek ma. A Törteli út 20/c. szám alatti ingatlan nem szükséges a Ceglédi Városfejlesztési Kft. működéséhez, és a területre több érdeklődő jelentkezett. Az értékbecslés szerint a terület piaci ára 33.900.000,-Ft + ÁFA. Az értékesítés jóváhagyása a társaság likviditását olyan mértékben javítja, hogy a bevétel realizálása esetén nem szükséges az év hátralévő részében számukra működési támogatást utalnia Cegléd Város Önkormányzatának. Ezen felül a bevétel lehetővé teszi, hogy a Társaság 2020-ban is kevesebb alapítói támogatási igényt jelölhessen meg az üzleti tervében.

Önálló képviselői indítványt nyújtott be Horváth Gábor. A jobbikos képviselő ebben arra kérte a testületet, hatalmazza meg a polgármestert tárgyalások lefolytatására egy – a Kossuth Ferenc utcára tervezett – közúti intelligens kamerahálózat kiépítéséről. De az általa megfogalmazott előterjesztésben az is szerepel: az önkormányzat vállalja a kiépítés anyagi fedezetét és támogassa a működtetést.

Mivel a belváros közlekedésbiztonságát érintő kérdésben népszavazási kezdeményezés van folyamatban, a képviselők döntő többsége nem támogatta az indítványt.

A képviselő-testület döntéseiről bővebben a cegled.hu weboldalon olvashat.

Cegléd Város Önkormányzata

Kapcsolódó képek