menu

  • 2019.04.26.

10 millió forint a száguldozók megfékezésére

Összesen tízmillió forinttal, benne sebességmérő berendezéssel felszerelt gépjármű biztosításával segíti az önkormányzat a ceglédi közlekedésbiztonság feltételeinek javítását, a rendőrségi ellenőrzéseket. E mellett az önkormányzat megtervezteti a közlekedésbiztonság feltételeinek forgalomtechnikai szabályozásának lehetőségét Cegléden. Azonnali intézkedésként a rendőrök napi plusz 6 órában civil gépjárműből, mozgás közben is mérik a közlekedők sebességét.

Az eredeti munkarend szerint is áprilisi ülésén vitatta volna meg a testület a ceglédi rendőrkapitányság 2018-as évről szóló beszámolóját, a napirend keretében azonban főként arról tárgyaltak a képviselők, hogyan lehet hatékonyan visszaszorítani a felelőtlen száguldozást. A polgármester korábban azonnali hatállyal arra kérte a rendőrkapitányt, nyújtson be statisztikával alátámasztott beszámolót a gyorshajtást megelőző ellenőrzésekről, és tervet a további intézkedésekről, amelyekkel megelőzhetők a városban a húsvéti hétvégén történthez hasonló szörnyű balesetek.

A kapitány beszámolója szerint az elmúlt egy évben 926 főt vontak szabálysértési eljárás alá, 111 jogosítványt vontak be, ezres nagyságrendben helyszíni bírságot szabtak ki. A kapitányság területén két sebességmérő berendezés üzemel, amelyekkel több, mint 2500 úgynevezett megállításos intézkedést foganatosítottak. Ittas járművezetés miatt 136 főt vontak intézkedés alá. A felsorolt adatok a kapitányság illetékességi területére vonatkoznak, a számok mintegy 70 százaléka ceglédi adat. A ceglédi térfigyelő kamerarendszer felvételeit az elmúlt egy esztendőben 46 esetben tudták úgy használni, hogy az eljáráshoz hasznos információt nyújtottak a felvételek. A kapitány szerint megyei viszonylatban kiemelkedő számokat produkál a kapitányság. A Kossuth Ferenc utcai eseteket illetően visszatérő sebességellenőrzést tartottak, rendszeres rendőri ellenőrzést szerveztek és soron kívüli közlekedésfelügyeleti vizsgálatokat rendeltek el a gyanús gépjárművek esetében, illetve perevenciós tevékenységet folytattak az elmúlt egy esztendőben.

A kapitány szerint összességében megfelelő szintű a rendőri tevékenység az illetékességi területen, amiért szégyenkezni nem kell, de még magasabb szintre kell emelni.

A téma tárgyalása során is felmerült a “fekvőrendőr” valamint a fix sebességmérő berendezés telepítésének lehetősége, de erre a rendőrkapitány azt mondta, szakmailag nem hatékony megoldás, hiszen pusztán más útvonalra tereli a száguldozókat.

Azonnali intézkedésként a következő fél éves időszakban, a téli közlekedési útviszonyok beköszöntéig napi 4-6 órában civil gépjárműből, mozgás közben is mérik a sebességet Cegléden. Körültekintő előkészítést követően a Kossuth Ferenc utcán kiemelt szintű gyalogátkelőhelyek kiépítését, sebességhatár korlátozását, térfigyelő kamerarendszer bővítését javasolja a rendőrség, de a felelős gondolkodás, közlekedési magatartás fontosságát is kiemelte a kapitány.

Az alap beszámolót, a rendőrkapitány 2018. évi beszámolóját a közbiztonság helyzetéről a képviselő-testület elfogadta és köszönetét fejezte ki az állomány részére az elvégzett munkáért.

A polgármester javaslatára az általános tartalék terhére az önkormányzat 10 millió forintot biztosít a közlekedésbiztonság javítására, ebből 2 millió forint támogatást nyújt a rendőrség számára a sebességmérés túlóraköltségeinek enyhítésére, valamint egy sebességmérő kamerával felszerelt gépjárművet, sofőrrel együtt bocsájt a rendőrség rendelkezésére.

A Ceglédi Szakképzési Centrum azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a volt helyőrségi klub földszintjének, udvarának, pincehelyiségeinek, illetve, a volt Zalai patika helyiségének vagyonkezelését megkaphassák. A szakképzési centrum vendéglátóipari ágazati képző központot szeretne létrehozni. Mivel az épületegység bérbeadása eddig sikertelen volt, ezért most arról döntött a testület, támogatják-e az épület ilyen jellegű hasznosítását. A Szakképzési Centrum tervei alapján hosszú távra megoldódhat az ingatlan hasznosításának kérdése, és a Tiszti Klub földszintjén ismét étterem működhet.

Cegléd Város Önkormányzata fel kívánja újítani az Örkényi utat. Alapvető szempont, hogy a kétsávos útnak olyan teherbírással kell rendelkeznie, amely alkalmas a jelenlegi busz, teher és jelentős mennyiségű mezőgazdasági gép forgalmának lebonyolítására. Szakági tervezők bevonásával az érintett útszakasz előzetes felmérése megtörtént. Ennek alapján megállapították, a tervezés az érintett útszakaszon laborvizsgálatok, útpálya behajlásmérés és talajvizsgálati jelentés ismeretében lehetséges. A tervezési feladatok elvégzése kapcsán a Ceglédi Városfejlesztési Kft. árajánlatokat kért a tárgyi munka elvégzésére. A legkedvezőbb ajánlatot a VAKONDOK ’97 Kft. adta kicsivel több, mint bruttó 3 millió forint értékben. A szükséges fedezet rendelkezésre áll. A testület döntött a Kft. megbízásáról.

A ceglédi TEK I. számú fogászati alapellátási körzet szolgáltató fogorvosa, dr. Mohos Tibor címzetes főorvos arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ez év nyarán végleg befejezi 50 évnyi fogorvosi tevékenységét, és praxisjogát eladja dr. Batta Norbert okleveles fogorvosnak. Dr. Batta Norbert várhatóan 2019. augusztus 1-jétől működteti tovább a praxist.

A ceglédi TEK IV. számú házi gyermekorvosi körzet szolgáltató háziorvosa, dr. Lénárd Béla címzetes főorvos szintén írásban bejelentette Cegléd Város Önkormányzatának, hogy megromlott egészségi állapotára való tekintettel gyermekgyógyászati hivatását 38 év elteltével befejezi, és a praxisjogát eladja dr. Szakács Katalin csecsemő- gyermekgyógyász, gyermek-tüdőgyógyász szakorvosnak. A IV. számú házi gyermekorvos körzet a Cegléd, Jászberényi út 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú orvosi rendelőben működik, a rendelés helye a továbbiakban sem változik. Mindkét bejelentést elfogadta a testület.

Továbbra is dr. Nyújtó Melinda látja el a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeit. Újabb három hónapra, 2019. augusztus 31-ig, vállalja a helyettesítést a zavartalan betegellátás érdekében. A rendelés egyelőre marad az Ady Endre utcai rendelőben, de később – váltott rendelési időben – a Jászberényi út 11. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelőben várják majd a betegeket. A jelenleg is rendelőként működő helyiségekben átalakítást szükséges elvégezni, hogy a mai kor igényeinek, előírásainak megfelelően szolgálják a lakosság és az ott dolgozók igényeit.

Intézményei átszervezéseket hajt végre a Ceglédi Szakképzési Centrum. Ehhez viszont a testület véleményezése, jóváhagyása is szükséges. Az átszervezés során a Bem iskolában szakképzést előkészítő évfolyamot vezetnének be, illetve ugyanezt az iskolát jelölik ki a Köznevelési Hídprogram feladat ellátására. A Köznevelési Hídprogramok a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli- és személyiségfejlődését támogató pedagógiai tevékenység révén.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara írásbeli kérelmet nyújtott be a Cegléd, Pesti út 65. szám alatti, Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodaházból 506 m2 terület bérletére. A kérelem szerint 10 évre szeretnék bérelni az irodát, ott bruttó 42.000.000 Ft értékben beruházást akarnak végezni, amit kérnek beszámítani a bérleti díjba. Mivel a feltételeket az Agrárkamara ügyvezető elnökségének el kell fogadnia, addig kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor a részükről, a testület felhatalmazást adott Takáts László polgármesternek a bérleti szerződés részleteinek egyeztetésére, egyetértés esetén szándéknyilatkozat aláírására.

Cegléd Város Önkormányzata és a Ceglédi Városfejlesztési Kft. – a Nemzeti Kulturális Alap pályázati lehetőségét kihasználva – „A Szabadság téri műemlék épületek felújítása a megújuló Ceglédért” címmel pályázatot ad be. A sikeres pályázattal Cegléd országos műemlék épületének (Szabadság tér 2.) homlokzatfelújítása valósulhat meg. A beruházás becsült költségigénye 30 millió, a támogatási intenzitás 50 % – a pályázathoz szükséges önerő tehát 15 millió forint.

Egyebek napirendi pontban szó esett a gyógyszertári ügyelet változásáról is. Az ülésen elhangzott: az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) határozata alapján április 30-tól július 31-ig átmenetileg megváltozik a gyógyszertárak ügyeleti rendje oly módon, hogy munkanapokon 20-tól 22 óráig, szombaton 19-től 22 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig 8-tól 22 óráig tart. Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző tájékoztatása szerint az OGYÉI a határozatát a Cegléden működő gyógyszertárak kérelme alapján hozta meg. Az eljárásban a hatóság megvizsgálta a gyógyszertárak által benyújtott, tavalyi évre vonatkozó készenléti és szombati ügyeleti forgalom tételes kimutatását, mely tartalmazta többek között azt is, hogy sürgősséggel történt-e a kiadás. A vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a lakosság által igényelt, sürgősségi célból kiadott gyógyszerek mennyisége nem indokolja a gyógyszertári készenlét jelenlegi fenntartását, valamint, hogy a kérelemmel érintett ügyeleti idő alatt tapasztalt forgalom nem indokolja az ugyanezen időben nyitva tartó gyógyszertár mellett ügyeleti idő fenntartását. A határozat határozott időtartamra – április 30-tól július 31-ig – szóló hatályát az indokolja, hogy a hatóság ezen átmeneti időtartam alatt figyelemmel fogja követni a lakosság részéről érkező véleményeket, bejelentéseket, és 2019. augusztus 1-től azok figyelembe vételével hoz majd végleges döntést a témában. (E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu) A képviselők a hatóság álláspontjának felülvizsgálatát szorgalmazták.

Cegléd Város Önkormányzata

Kapcsolódó képek