menu

  • 2018.08.15.

Adatik tudtára mindönöknek

kiknek illik!

Királyi kiváltságlevéllel és majdan Mária Terézia apostoli királyi felség kegyességéből 1759. karácsony havában a hűséges Nagykőrös tanácsának és bírájának adományozott városi privilégiumot.

Nagykőrös város röndözött tanácsa anno 2018. évében a következő vásárnapokat tartja:

Vásár megnevezése – Nap

Frigyes napi – február 25.

Irén napi – március 25.

György napi – április 29.

Orbán napi – május 27.

László napi – június 24.

Magdolna napi – július 29.

Nyárbúcsúztató – augusztus 26.

Szent Mihály napi – szeptember 30.

Dömötör napi – október 28.

András napi – december 2.

A sokadalomba csikósok, gulyások, kondások, juhászok örökösei ősi hagyományainknak mögfölelően mindön lábas jószágot, az minémű göbölt és másféle marhákat fölhajthatnak. Elváratnak: régi céhös mestörségök mai mivelői, kalmárok, lacikonyhások. Regősök, lantosok, komédiások, tűznyelők, csepürágók és kikiáltók. Mindazok, akik mestörségüket hitös pöcséttel bizonyítják és a sokadalmi vámot tisztösségben mögfizetik.

Költ 2017. év Nagyboldog Asszony havában.

Dr. Czira Szabolcs
Nagykőrös mezőváros
polgármestere

Kapcsolódó képek