menu

  • 2018.05.10.

Nyári diákmunka 2018

tájékoztató

Mezőgazdasági és vendéglátó-ipari munkaadók figyelem!

Tájékoztató a “Nyári diákmunka 2018.” központi munkaerőpiaci program indításáról

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 2018-ban ismét meghirdetésre kerül a “Nyári diákmunka” program. A program már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés és jövedelemszerzés lehetőségét biztosítja, ugyanakkor elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A program lehetőséget nyújt a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

Újonnan kerül bevezetésre a diákmunka a mezőgazdaság és vendéglátás területén. A felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2,5 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó – előbb említettek szerinti – arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

A program keretében kötelezettséget vállalni a 2018. június 18 – 2018. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,
közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, és
foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2018. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 3 milliárd Ft.

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok valósítják meg.

A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújt. A beérkezett munkaerőigények alapján, az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével, munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

Cegléd Város Önkormányzata