menu

  • 2017.12.15.

Beszámoló

a testületi ülésről

Oscar-díjas rendező, producerről nevezik el a megújuló mozit
Jövő év februárjától George Pal nevét viseli majd az Uránia Filmszínház megújult épülete. Egyebek mellett erről is döntöttek a 2017-es esztendő utolsó képviselő-testületi ülésén.

Napirend előtt Takáts László bemutatta a megyenapon átvett elismeréseket. A polgármester szerint a díjak azt bizonyítják, hogy jó úton jár a városmegújításban Cegléd.

Az ülésnapon elsőként a városi fűtőművet üzemeltető Veolia Energia Zrt. beszámolóját hallgatták meg és elfogadták az abban szereplő 10 millió forintot meghaladó rendszerhasználati díj felhasználásáról szóló beszámolót. Az összeget az önkormányzat költségvetési bevételként kezeli és kiszámlázza a szolgáltatónak.

A ceglédi Uránia Filmszínház neve megváltozik. Az üzemeltető Ceglédi Városi Televízió kezdeményezte, hogy a mozi felvehesse a Cegléden született Oscar-díjas rendező, producer George Pal nevét. Az önkormányzat hozzájárult a „névadáshoz”, így George Pal születésének 110. évfordulója alkalmából róla nevezik el a megújuló Uránia Filmszínház épületét.

Elfogadta a város Településképi Arculati kézikönyvét a testület. A bizottságok és a testület által javasolt módosítások elvégzése után ki is bocsátja az önkormányzat.

Vissza nem térítendő pályázati forrásból, mintegy 250 millió forintból négy ceglédi ingatlan energetikai fejlesztése zajlik a városban. A pályázati forrás kiegészítéseként korábban döntött a képviselő-testület, hogy önként vállalt feladatként további 40 millió forint forrást biztosít olyan feladatok elvégzésére, amelyeket a pályázat nem támogatott. A felosztás szerint a Felnőtt Könyvtár és a Táncsics iskola Népkör utcai épületére összesen 10, a művelődési ház munkálataira 27, míg a mozi épületén zajló korszerűsítésre 3 millió forintnyi összeget hagytak jóvá.

Cegléd is csatlakozik az úgynevezett ASP rendszerhez. Egy korább rendelet egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésére kötelezi az önkormányzatokat, ezért szükséges csatlakozni ehhez a rendszerhez.

A CVSE kezdeményezte a Malomtó széli TAO-beruházások előfinanszírozására az önkormányzattól kapott 60 millió forintból még fennmaradt 30 milliós összegének visszafizetési határidejének módosítását 2018. március 31-re. Az egyesületnek több olyan utófinanszírozott beruházása zajlik a Malomtó szélen, amely a látvány-csapatsport támogatás keretében valósul meg. A projektek előrehaladása a tervezettől jelentős mértékben elmaradtak, aminek az oka a folyamatban lévő stadionfejlesztési projekt munkaterület-átadásának jelentős megcsúszása.
Az egyesület akkor fér hozzá csak a szövetségeknél összegyűjtött és külön számlán kezelt támogatásokhoz, ha a beruházások elkezdődnek. A beruházások megvalósítása érdekében a képviselő-testület hozzájárult a határidő módosításához

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még 2012-ben előzetesen hozzájárult a városi közfürdő területén a CVSE által végrehajtani kívánt beruházás megvalósításához. A döntés alapján vállalta a tulajdonos önkormányzat, hogy 15 éves megállapodást köt az Egyesülettel az ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapú hasznosítására. A megállapodás alapján a megállapodás lejártával használatra alkalmas állapotban, ingyenesen kerül át az önkormányzat birtokába, tulajdonába.
Az egyesület sportfejlesztési program kérelme tartalmazta a klubépület építését is, amelynek kivitelezése az uszoda rekonstrukciós munkáit követő ütemben valósulhatott meg. Most arról döntöttek, hogy ebbe a szerződésbe az időközben elkészült klubépület is belekerül.

Az ülésen döntés született az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazásáról. A hat gazdasági társaság ügyvezetője 2017-es teljesítménye alapján fejenként bruttó 300 ezer forintos jutalomban részesül.

Szeretné megoldani az önkormányzat az Ölyv utca csapadékvíz elvezetését. Az út szabályozásában érintett egyik szakasz tulajdonosaival már megállapodott az önkormányzat, folytatódhat tovább a munka előkészítése.

Újabb közterületi térfigyelő kamerák kerülnek ki a város frekventált pontjaira. A Kossuth téren, a Szabadság téren, a Kossuth Ferenc utca posta előtti részén, a Malom téren és a Vörösmarty téren 2-2 darab képfelvevő kezdi meg működését a rendeletmódosítás hatályba lépését követően.

A képviselő-testület elfogadta a 2018. évi rendezvénynaptár tervezetét, amelyben folytatják az egyes rendezvények összevonását, a civil szervezetek bevonását. Ugyancsak elfogadták a 2018-2020. időszakra vonatkozó Kulturális Koncepcióját a városnak, valamint megköszönték a javaslatot és véleményt adó szervezetek munkáját, részvételét a koncepció kialakításában.

Elkelt a volt laktanya régi alakuló tere. A pályázatra egy ajánlattétel érkezett a határidőig. A cég a kikiáltási árnál magasabb összeget kínált és minden feltételnek megfelelt, a testület döntött tehát az értékesítésről. Az ülésnapon több ingatlan értékesítésre kijelöléséről is döntés született.

A képviselő-testület döntéseiről részletesen a cegled.hu oldalon tájékozódhatnak.

  

Kapcsolódó képek