menu

  • 2017.11.17.

Pénzügyileg erős önkormányzat – jövőre is változatlan helyi adók

beszámoló a testületi ülésről

Pénzügyileg erős önkormányzat – jövőre is változatlan helyi adók

A városnak lejárt tartozása hosszú ideje nincs, az önkormányzat pénzügyi helyzet továbbra is stabil – derült ki a helyhatóság harmadik negyedévi pénzügyi beszámolójából a képviselő-testület novemberi ülésén. A megnyugtató pénzügyi körülményt jelzi az is, hogy a jövő évi költségvetés tervezéséhez a képviselő-testület a helyi adórendeletekben nem látja indokoltnak az adómértékek változtatását.

A képviselők az ülésnap elején egyperces néma tiszteletadással adóztak a közelmúltban elhunyt szemész főorvos, Cegléd díszpolgára, dr. Réti Miklós emléke előtt.

Gazdasági és pénzügyi kérdések uralták a tárgyalási napot. A Ceglédi Sportcsarnok Kft, Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft., Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft., Ceglédi Városfejlesztési Kft., VÁRVAG Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a „Kossuth Művelődési Központ” Közhasznú Nonprofit Kft. első három-negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolója került elsőként a döntéshozók elé. A képviselők elfogadták az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolóit.

Az önkormányzat harmadik negyedévi pénzügyi helyzetéről is beszámolót kaptak a képviselők. A tájékoztatót a szeptember 30-ig jóváírt bevételek és teljesített kiadások szerint, valamint az intézmények adatszolgáltatásai alapján készítették el.

Az első három negyedévi adatok alapján az önkormányzatnak szeptember 30-án nem volt kifizetetlen rendezetlen számlája, adóssága. Az önkormányzatnál és valamennyi intézményénél, a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása folyamatos, azok pénzügyi teljesítése határidőben megtörténik. A megnyugtató pénzügyi helyzetet jelzi, hogy az önkormányzat a megkötött szerződésekben megállapodásokban rögzített fizetési határidőket megtartja, a pénzügyi kifizetéseket a megállapodásokban foglalt ütemezésben teljesíti.

A Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálta a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak bérhelyzetét és megállapította, hogy az idei minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás nem minden esetben kezelte megfelelően az érintettek esetében a hatásokat. Az önkormányzatok most rendkívüli támogatási igényt nyújthatnak be. Cegléd is megteszi ezt. Több mint 11 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázik a város.

Az önkormányzat számlavezetéssel, és folyószámla hitelkeret biztosításával 2017-re az OTP Bank Nyrt-t kérte fel. A szerződés 2018. évre meghosszabbítható. A csütörtöki döntés értelmében a pénzintézet változatlan feltételek mellett biztosítja az önkormányzat és intézményeinek, valamint a gazdasági társaságainak számlavezetését

A költségvetés előkészítésének egyik alapvető fázisa a következő évre vonatkozó helyi adópolitikai döntések meghozatala, a helyi adó rendeletek, adómértékek felülvizsgálata. A helyi adókról szóló törvény a települési önkormányzatok számára lehetőséget ad a helyi adóztatási jog gyakorlására, a helyi adópolitika kialakítására.

Az év végéhez közeledve, készülve a jövő évi költségvetés tervezéséhez a képviselő-testület a helyi adórendeletekben nem látja indokoltnak az adómértékek változtatását, azonban egyes elavult, illetve alkalmazást akadályozó rendelkezések módosításáról döntés született.

Változnak a gyermekétkeztetési díjak. Az önkormányzat a díjtételeket egy 2017-es rendeletben fogadta el. Előtte azonban az önkormányzat a szolgáltatókkal 2012-ben megkötött szerződések alapján az ellátott intézményeknél az étkezési térítési díjat nem módosította, folyamatosan az alapszerződések árait vette alapul. Az élelmiszer alapanyag, nyersanyag ára pedig évről-évre folyamatosan nőtt. A korábban meghozott határozatok alapján a szolgáltatóval megkötötte a város az új, korcsoportonkénti díjtételeket alkalmazó szerződést. A szolgáltató az új szolgáltatási díjból vezette le, és kimutatta az egy egységre jutó nyersanyag költséget, ami már az új étkezési díjak alkalmazását tesz indokolttá. A téma azért került napirendre, mert a 2018. évi költségvetés előkészítő ‑ tervezési szakaszában ‑ szükséges megállapítani és szabályozni az új étkezés térítési díjak korosztályonkénti tételeit. A kormány által egyre inkább kiterjesztett ingyenes étkeztetés miatt a döntés egyre kevesebb gyermeket érint, de a döntésnél figyelembe vették a Cegléden működő egyházi fenntartású iskolák és óvodák étkeztetési díjait is.

Elköltözött eddigi helyéről a Tömörkény gyógyszertár. Annak érdekében, hogy az önkormányzat hatékonyabban értékesíthesse az ingatlant, át kellett azt minősíteni „kivett iroda és üzletté”.

Támogatja a város, hogy továbbra is Rimóczi Gábor legyen a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatója. A fenntartó kérte a képviselő-testület véleményét arra vonatkozóan, hogy Rimóczi Gábor intézményvezető újabb 5 évre szóló igazgatói megbízását támogatja-e. Mivel a testület ezt támogatta, így nem szükséges pályázatot kiírni az intézményvezetői posztra.

A ceglédi önkormányzat korábban úgy döntött, hogy társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást. A társulás 2017. szeptember 29-én megalakult. Időközben mindegyik település meghozta a csatlakozásról szóló döntését, amellyel a Társulás taglétszáma 101 településre növekszik, összesen hatszázezer fős lakossággal. Most a további döntéshozatalokhoz kapott felhatalmazást a polgármester.

A képviselő-testület további döntéseiről a cegled.hu oldalon tájékozódhatnak.

Kapcsolódó képek