menu

  • 2017.08.23.

Meghívó lakossági fórumra

2017. augusztus 28.

Értesítem Cegléd város tisztelt polgárait, hogy önkormányzatunk lakossági fórumot tart 2017. augusztus 28-án, melynek témája Cegléd Város közigazgatási területére vonatkozó 2017-ben elkészülő Településképi Arculati Kézikönyv és Településkép Védelmi Rendelet munkaközi anyagainak lakosság számára történő bemutatása.

A településképi védelem új elemekkel bővül a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2016. december 30-tól hatályos rendelkezései, valamint a 2016. évi LXXIV. törvény megalkotásával. A 2017. április 25-ei előzetes tájékoztató fórum után, most ezen elemek munkaközi anyagait kívánjuk megismertetni Cegléd Város lakosságával.

2017. augusztus 28-án, 16:00 órai kezdettel
a Városháza első emeleti Dísztermében tartandó
lakossági fórumra
tisztelettel meghívom Cegléd város lakosságát!

A Településképi Arculati Kézikönyv tervezet és a Településkép Védelmi Rendelet tervezet http://www.cegled.hu/index.php?t=varos/partnersegi-egyeztetesek#elozetes honlapon, a “Partnerségi Egyeztetések” menüpont alatt lesznek elérhetőek a lakossági fórumot megelőzően 8 nappal.

A polgármesteri megnyitó és a főépítészi előadást követően a jelenlévők javaslattétellel élhetnek. Mivel az itt bemutatásra kerülő tervezetek véleményezési szakaszban vannak, így várjuk mindazon észrevételeket, amelyekről a lakosság úgy gondolja épített környezetünk, építészeti értékeink alakításához, megóvásához szükséges új szabályozás részét képezhetik, illetve javaslataikat az esetleges módosításokra, kiegészítésére.

Örökségvédelmünk egyik fontos eleme Városunk arculati jellemzőinek, ezért felülvizsgálatra kerülnek helyi védett épületeink is, így helyi védelemre továbbra is várjuk javaslataikat.

Amennyiben a Fórumon nem tud részt venni úgy javaslatait, észrevételeit írásban is megteheti a fórumot követő 8 napig a polgármesternek (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), vagy a foepitesz@cegledph.hu elektronikus levélben, Ilyés Marianna főépítésznek címezve.

Kérjük, tisztelje meg a fórumot jelenlétével, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait!

Takáts László
polgármester