menu

  • 2016.12.12.

Lakossági tájékoztatás: Ingatlan előtti közterület

Tisztelt ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók!

Az őszi, valamint a téli időszak beköszöntével ismét aktuálissá vált az ingatlanok előtti közterületek megtisztítása a lehulló falevelektől, valamint a járdaszakaszok téli síkosságmentesítése, melyek az ingatlanok tulajdonosainak, vagy használóinak kötelezettségébe tartozik.

Cegléd Város Önkormányzatának a helyi környezet és természet védelméről szóló 2/2003. (I. 30.) Önkormányzati rendelete előírja, hogy a tulajdonban vagy használatban lévő ingatlanok tulajdonosai, használói az ingatlanuk előtti járdaszakasz, illetve, a mellette lévő zöld sáv tisztán tartásáért felelősek. Ahol a járda nincs kiépítve, ott az ingatlan előtti területsávot a közút tényleges határáig kell a tulajdonosnak, vagy használónak rendben tartani.

Továbbá felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Önkormányzatnak a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete alapján közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az a tulajdonos vagy használó, aki nem gondoskodik az ingatlanával határos közterületi részen lévő növényzet ápolásáról, ritkításáról, metszéséről, valamint a járdaszakasz téli síkosságmentesítéséről.

A jogsértés elkövetője a közterület-felügyelő által kiszabható ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy kettőszáz ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A közterület-felügyelők a közterületek rendjének és tisztaságának ellenőrzése során az elmúlt időszakban gyakran tapasztalják a fentebb leírtak elmulasztását azoknak a társasházaknak a környezetében, melyeknek a környékén a közterület kezelése nem az Önkormányzat feladatkörébe tartozik. Ezáltal a társasház feladata a közterület tisztántartása, valamint síkosságmentesítése.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy szíveskedjenek a fent leírtaknak eleget tenni a szankcionálás elkerülése érdekében.

A témával kapcsolatban további információt kérhetnek a Hivatal közterület-felügyelőitől az ingyenes hívható 06-80-200-064-es zöldszámon.

Cegléd Város Önkormányzata