menu

  • 2016.12.12.

Zsinagóga előtti tér véleményezés összefoglaló

Lakossági véleményezés eredményei a Zsinagóga előtti tér felújításáról

Készítette: Tóth Bettina, Matécsik Zsolt

Ceglédi Városfejlesztési Kft.
2016. december 8.

 

Lakossági véleményezés folyt a zsinagóga előtti tér megújításáról 2016. október 12. és november 7. között. Lakossági fórumot tartottunk egy alkalommal, melyre a helyi civil szféra képviselőit, a Városvédő és Szépítő Egyesület tagjait és a lakosságot vártuk. Emellett kérdőívet készítettünk, melyet több online felületen osztottunk meg, több alkalommal.

Lakossági fórumon felmerült témák:

Annak ellenére, hogy a felújítandó tér szervesen kapcsolódik a tragikus sorsú ceglédi zsidóság szimbólumához a Zsinagóga épületéhez, a térnek elsősorban nem a megemlékezésről kell szólnia, hanem a hely eszméjéhez illő funkciójú élettel kell megtölteni. Ennek leginkább a kulturális funkció felel meg. Jó lenne, ha hamarosan a Zsinagógában is a jelenlegi szégyenteljes használati mód helyett méltóbb körülmények alakulnának ki.

Nagyon hasznos lenne a tér alakításánál, ha meg tudná szerezni az Önkormányzat a szomszédos bontásra ítélt lakóház ingatlanát. Egyelőre a körülmények úgy állnak, hogy az Önkormányzatnak valószínűleg nem lesz módja megvásárolni ezt az ingatlant. Itt lehetett volna kialakítani játszóteret. Sok kisgyerekes család lakik emeletes házban a környéken, viszont a közelben nincs olyan hely, ahová kulturált körülmények közé, biztonságosan le lehetne vinni őket játszani. Tehát lenne igény játszótérre, de a tér jelenlegi területe nem igazán alkalmas ilyen funkcióra.

Felmerült, hogy a vízjáték túl hangsúlyos a Zsinagóga tengelyében elhelyezve. A vizes elemek örökös problémája, hogy a télen csak útban vannak. A vizes elem másik problémája, hogy kitakarja a Zsinagóga homlokzatát, nem lehet tőle megfelelően fényképezni azt. Jó lenne, ha a Zsinagóga előtti terület szabadon maradhatna, nem lenne ott akadály. Későbbiekben, ha kulturális rendezvények lennének a Zsinagóga épületében, előtte kívánatos lenne egy nagyobb, tagolatlan terület, ahol előadások előtt és szünetekben várakozhatnának az emberek.

A tér nagyon sötét, talán ezért is gyakori a rongálás. A tér felújítása során kivilágítás és térfigyelő rendszer is ki lesz alakítva.

Előnyös lenne, a szomszédos Losontzi iskolától való területszerzés és a parkolók megszüntetése. A Damjanich utca felé egyirányú Buzogány utca közlekedési iránya megfordítható lenne. Ha a Bocskai utca egyirányúsítva lenne ott lehetne parkolni. A parknál megszüntetésre javasolt parkolókat leginkább a Losontzi iskola pedagógusai használják, e célra Bocskai utcában praktikusabb lenne a parkolás.

Kérdőívezés eredményei:

A kérdőívet 89-en töltötték ki, melyből 58 % nő, 42 % férfi, illetve a kitöltők 94 % ceglédi lakos.

A válaszadókat megkértük, fejtsék ki, szerintük mi a tér jelenlegi problémája. Erre a kérdésre 46-an válaszoltak. A legtöbb válaszadó szerint a tér elhanyagolt, rossz állapotban van és sok a szemét a területén. Nincs funkciója és kihasználatlan. Többen említették, hogy a szomszédos iskola tanulói használják a teret, akik nem ügyelnek a tisztaságra. Egyesek nem tartják biztonságosnak a teret. Erre a problémára a következő javaslat érkezett:

Mint minden ceglédi parkkal, ezzel is szerintem nagy gond van a közvilágítást illetően. Az emberek nincs biztonságérzete a városban a gyér világítás miatt. Kérem, erre fokozottan ügyeljenek a tér kialakításakor, legfőképpen azért mert sok gyerek jár oda edzésre, és a környező iskolákba. Nagyszerű lenne, ha a cserjék nem lennének túl nagyok/nőnének túl nagyra, hogy oda nem kívánatos személyek ( szatírok, droghasználók) ne tudjanak megbújni.”

A kitöltők választhattak, hogy melyik terv alapján szeretnék, hogy felújítsák a teret. A válaszadók 72 %-a az „A” tervet választotta.

Az előzetes tervben szerepeltek képek a tervezett utcaburkolatokról. A kitöltők zöme igen, vagy teljes mértékben elégedett lenne, ha tervben szereplő burkolatokkal fednék le a teret (1. ábra).

  1. ábra: Tervezett burkolatokra vonatkozó elégedettség szintjei

Azzal, ha az előzetes tervben szereplő utcabútorokhoz hasonlóak lennének a téren, a válaszadók majdnem 90 %-a lenne teljes mértékben, vagy inkább elégedett (2. ábra).

  1. ábra: A válaszadók elégedettsége a tervezett utcabútorokkal

A válaszadók döntő többsége azzal is elégedett lenne, ha tervezett feszített víztükrű medencében lenne vízjáték (3. ábra).

  1. ábra: Feszített víztükrű medence építésére vonatkozó elégedettség

A vizes elem megvilágítására már eltérő javaslatok születtek. A legtöbben (31 %) azt szeretnék, ha a vízjátékhoz illeszkedő többszintű, változó megvilágítás, fényjáték valósulna meg. Hasonló arányban szeretnék azt, hogy egyenletes hangulatvilágítás legyen, vagy azt, hogy a világítás a vizes elemre fókuszáljon (4. ábra). Akik az egyéb lehetőséget jelölték be azt javasolták, hogy ne legyen vizes elem a téren.

  1. ábra: Vizes elem megvilágítási javaslatai

A válaszadók döntő többsége azt szeretné, ha a holokauszt emlékmű olyan függőleges fal lenne, mint ami a tervben szerepel (5. ábra).

  1. ábra: Holokauszt emlékműre vonatkozó javaslatok

Az egyéb kategóriába a következő javaslatok érkeztek:

Háromszög alapú, “körbejárható” hasáb az áldozatok neveivel (fekete gránit kő vésett betűkkel).”

Erről inkább a zsidó közösség véleményét kérném ki, hiszen őket érinti leginkább ez a kérdés. Ők mit vélnek a legjobbnak.”

Amilyet a megmaradt ceglédi zsidók méltónak tartanak, ugyanakkor nem lehet megrongálni, vagy ha lefújják, könnyen tisztítható.”

Elég egy emléktábla. Inkább a parkosításra és a karbantartásra költsenek!”


„Maga a vizes elem lehetne az emlékhely. Az áldozatok nevét az elem szélébe, a lebukó víz alá írnám fel, jelezve, hogy egy sötét korszak lemosta létüket a föld felszínről, de emlékük bevésődött az emberek történelmi emlékköveibe, ahonnan nem moshatja ki őket semmi.”

Elég nagy emlékmű a zsinagóga maga. Abban kerüljön kialakításra, ne az amúgy is kicsi, és könnyen támadható parkban.”

A kitöltők döntő többsége, kb. összesen kb. 64 %-a nem szeretné, hogy a téren játszóteret alakítsanak ki (6. ábra).

  1. ábra: Játszótérre vonatkozó válaszok

A kitöltőknek rangsorolniuk kellett, hogy szerintük a felsorolt funkciók közül melyiknek kellene a leghangsúlyosabbnak lenni. (kék: leghangsúlyosabb, piros: második legfontosabb, narancssárga: harmadik legfontosabb, zöld: nem olyan hangsúlyos, lila: ez a legkevésbé fontos). A legtöbben a pihenés funkciót tartják a legfontosabbnak, az aktív kikapcsolódást pedig a legkevésbé fontosnak (7. ábra).

Jelmagyarázat

Ez a funkció a legfontosabb

Ez a funkció a második legfontosabb

Ez a funkció a harmadik legfontosabb

Ez a funkció nem annyira fontos

Ezt a funkciót tartom a legkevésbé fontosnak a felsoroltak közül

  1. ábra: Felsorolt funkciók rangsorolása

A kitöltők egyéb javaslataikat is megfogalmazhatták:

A teret összekötném a Táncsics iskola mögötti kis utcán keresztül az Eötvös térrel. Az összekapcsolódást a terek burkolatának összekeverésével jelezném, A vizes elemet mindenképen kiegészíteném a vízfelületből középen kiemelkedő táblával, melynek egyik oldalára felvésésre kerülhetne a park neve: “Holokauszt Emlékpark”, a másik oldalára egy tóra idézet héberül és magyarul.”

Jó lenne, ha nagyobb lenne a tér. Az a mellette levő csúnya lakóház is eltűnhetne.”

Megítélésem szerint nem lenne rossz,ha térfigyelő kamera is fel lenne szerelve. Volt szerencsém sokat arra járni,és a Losonczi Iskola diákjai nem biztos,hogy rendeltetésszerűen használnák. Ha már megújul,és szép színfoltja lesz Ceglédnek,vigyázni kellene rá.”

Ha a tervben nincs ilyen de lehetséges, akkor a zsinagóga homlokzatát is meg kellene szépíteni kissé, hogy illő legyen a majdani környezetéhez. És a padok fölé feltétlen jó lenne valamilyen fa, ami majd alkalmasint árnyékot ad (majd, ha megnő) a megpihenőknek. És nagyon kellene oda még kerékpártároló (akár a parkolósor és a járda közötti csücsök rovására – bár nem vagyok tervező 🙂 ) A piac előtti kerékpártároló nagyon jóféle. Továbbá valami nem túl zavaró helyre tennék egy várostérképet is a vendégek kedvéért, bár az a Szabtéren is van. Köszönöm megtisztelő figyelmüket :)”

Minél egyszerúbb, a valós városi funkcióját kellene betölteni a parknak. Felesleges a medence, nem idevaló. Az utcabútororokat is minél egyszerűbben, vandálbiztosan kellene megoldani. A tér megvilágítására nem látok javaslatot.”

Lakossági fórum eredményeinek figyelembevétele a tervezés folytatása során:

A zsinagóga épületéből várhatóan két év múlva kiürül az összes jelenlegi funkció, ezt követően alakulhat ki az épület jövőbeli funkciója. A tervezés következő szintjét, az engedélyezési terv készítését célszer lenne késleltetni, hogy a zsinagóga épületének tervezésével összhangban készülhessenek a tervek.

Ez idő alatt remélhetően rendeződik a szomszédos leromlott állapotú ingatlan jövőbeli sorsa is, és azt is hosszú távú adottságként lehet kezelni a tervezés során.

Most viszont a véleményekben is megfogalmazódott legégetőbb problémák orvoslása érdekében rendezni kell a területet, hogy a lakosság kulturált körülmények között használhassa a város ezen területét.

A Buzogány utca gépjármű forgalmi iránya legyen megváltoztatva a Bocskai utca irányába.

A merőleges parkolók túl nagy területet vesznek el a térből, ezért azokat a Buzogány utcával párhuzamosra kell alakítani, ezáltal a térfal kitolható a telekhatárig és így egy nagyobb egységesebb tér alakulhat ki.

A térfal kitolásához lehetséges, hogy a parkolók mellett meglévő vérszilva fákat el kell távolítani. A tér átalakításának elhalasztása lehetőséget biztosít arra, hogy az új térfalat alkotó fák az átépítésig kifejlődjenek.