menu

  • 2016.11.15.

Árajánlatkérés a Szabadság téri műemlék épületek felújításához

Árajánlatkérés

Tárgy: Árajánlatkérés a Szabadság téri műemlék épületek – homlokzat-, tető-, erkély felújításához és homlokzatinyílászárók cseréjéhez örökségvédelmi engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának elkészítésére, valamit tervezői művezetésre.

Melléklet: Fotódokumentáció

A projekt célja és tartalma
Cegléd megújuló belvárosának rehabilitációja során elengedhetetlen, hogy méltó állapotba kerüljenek azok az építészeti, műemléki értékek, amelyek a város fő terein találhatóak. Ennek okán fokozatos felújítást szeretnénk elvégezni ezeken az épületeken, úgymint homlokzatfelújítás, tetőfelújítás, erkélyfelújítás, nyílászáró csere.

A felújítás a következő ingatlanokat foglalja magában:
• Szabadság tér 2. hrsz 44
• Kossuth tér 10. hrsz 43

A tervezői munka, mint árajánlatkéréssel érintett projektelem megvalósulásának elvárt eredményei:
A szabályok adta lehetőségek figyelembevételével energiatakarékos megoldásokra törekszünk.
A tervdokumentációk csak a műemléki védelem alatt álló épületekre, illetve szükséges mértékig a csatlakozó építményekre terjedjen ki. Jelen árajánlatnak ne legyen része az udvari örökségvédelmi értéket nem képviselő építmények felújításának tervezése.

1. Engedélyezési dokumentáció a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti örökségvédelmi engedély iránti kérelemhez csatolandó műszaki dokumentáció.

2. Kivitelezési dokumentáció az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal. Különösen tartalmazza az alábbi munkarészeket:

– Műszaki leírás
– Homlokzati nézetrajzok meglévő és tervezett állapotról
– Részletrajzok
– Tervezett homlokzati színezési terv pontos RAL kóddal és termékekkel meghatározva
– Nyílászáró konszignáció
– Szabadság tér 2. sz épület utcai homlokzatán lévő erkély restaurálási terve
– Árazott és árazatlan költségvetési kiírás
– Biztonsági és egészségvédelmi terv

3. Tervezői művezetés

Az árajánlat külön bontásban tartalmazza az alábbi munkarészeket és legyen alkalmas azok külön-külön való megrendelésére.
1. Szabadság tér 2. hrsz 44
a.) Engedélyezési dokumentáció
b.) Kivitelezési dokumentáció
ba.) Általános rész
bb.) Nyílászáró konszignáció
bc.) Erkély restaurálási terve
c.) Tervezői művezetés

2. Kossuth tér 10. hrsz 43
a.) Engedélyezési dokumentáció
b.) Kivitelezési dokumentáció
ba.) Általános rész
bb.) Nyílászáró konszignáció
c.) Tervezői művezetés

Az árajánlatadás során a következő szempontok is figyelembe veendők:
– A tervek szellemi tulajdonjoga a tervezési díj megfizetésével a megrendelőre száll
– A késedelmi kötbér napi 1 %
– A megrendelő a tervdokumentációra .pdf, .dwg és .xls (költségvetési kiírás) formátumban is igényt tart
– Az ajánlat magában foglal 2 alkalom tervezői művezetést
– Az engedélyezési dokumentációknak alkalmasnak kell lenni arra, hogy dokumentációk átadásától számított kettő éven belül engedélyezhetők legyenek. A tervező az általa ajánlott árban vállalja, hogy jogszabályváltozás esetén a terveket ezen időszakban díjmentesen aktualizálja, illetve az engedélyező hatóság hiánypótlási felhívására határidőn belül elvégzi a kért javításokat.

A megbízó által biztosított dokumentumok:
– fotódokumentáció

– a helyszíni megtekintésre lehetőséget biztosítunk, az épületek országos védettségű műemlékek

A nyertes kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat módszerével történik, amelyhez a következő szempontok társulnak:

Szempont

Súly

Módszer

Legalacsonyabb ár

75 %

A pontszámok megállapítása a szempont szerinti legjobb ajánlathoz képesti arányosítással történik

Az ajánlatkérés tárgya szerinti referenciák

15 %

Minden hasonló funkciójú és alapterületű épület 1 pont

A munka befejezésének vállalt határideje

10 %

A pontszámok megállapítása a szempont szerinti legjobb ajánlathoz képesti arányosítással történik

Kérjük az aláírástól számított legalább 90 napig érvényes árajánlatot 2016. november 30. 12:00 óráig elektronikusan és postai úton a következő címekre szíveskedjen elküldeni:
szebeni.david@cegled.hu
Ceglédi Városfejlesztési Kft., Cegléd 2700 Szabadság tér 2. I/2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:
– a projekt megnevezését („Szabadság téri műemlék épületek felújítása”), az ajánlatkérés tárgyát
– az ajánlattevő nevét, székhelyét
– az árajánlat nettó és ÁFA értéket tartalmazó összegét
– az árajánlat tárgya szerinti referenciákat
– az árajánlat dátumát
– az árajánlat érvényességi idejét
– a munkára vonatkozó vállalási határidőket (engedélyezési tervszállítás: szerződéskötés + naptári nap, kiviteli tervszállítás: megrendelés + naptári nap formátumban)

Kérjük az árajánlattétel során a következők figyelembe vételét:

– a terv elkészítésének várható időszaka: 2017. első negyedév

Amennyiben a projekttel kapcsolatban kérdése merül fel, kérdését felteheti a matecsik.zsolt@cvf.hu e-mail címen, illetve a 06-70/198-0338 telefonszámon.

Cegléd, 2016. november 08.

 

Fotódokumentáció
fotodok-kiemelt-2016-46

Tervezéssel érintett két ingatlanon lévő három különálló épület
Szabadság tér felöli homlokzata
fotodok2-kiemelt-2016-46
Szabadság tér 2. (hrsz 44) épület
fotodok3-kiemelt-2016-46
Szabadság tér 2. sz. épület oldalsó homlokzata
fotodok4-kiemelt-2016-46
Szabadság tér 2.
fotodok5-kiemelt-2016-46

fotodok6-kiemelt-2016-46
Szabadság tér 2.
fotodok7-kiemelt-2016-46

fotodok8-kiemelt-2016-46

fotodok9-kiemelt-2016-46
Kossuth tér 10. (hrsz.: 43) 1. épület
fotodok10-kiemelt-2016-46

Kossuth tér 10. (hrsz.: 43) 2. épület
fotodok11-kiemelt-2016-46

fotodok12-kiemelt-2016-46

Kossuth tér 10. (hrsz.: 43) 2. épület
fotodok13-kiemelt-2016-46

fotodok14-kiemelt-2016-46

Kossuth tér 10. (hrsz.: 43) 2. épület
fotodok15-kiemelt-2016-46

Kapcsolódó képek