menu

  • 2016.11.15.

Árajánlatkérés a Cegléd Ipari Park II. közművek kiépítéséhez

Árajánlatkérés

Tárgy: Cegléd Ipari Park 2.
Közművek kiépítésének – Közmű kiváltásának tervezése
Melléklet: Ipari Park 2. Tanulmányterv tervdokumentációja

Jelen árajánlatkérés tárgya a Cegléd Ipari Park 2. projekthez tartozó Közműkiépítés és közmű
kiváltás engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.

A projekt célja és tartalma

Cegléd térségének a 4. számú főút 2018-ban várható négysávosítását kísérő felértékelődése
tovább erősíti a város és környezete gazdasági szerepét. Ennek megfelelően a város vezetése
előkészíti az ipari területek további bővítését az Északi Ipari-Kereskedelmi Övezetben. A
Cegléd Ipari Park 2. célja, hogy az Ipari Park 1., a 4. számú főút, az Ipartelepi út és a Külső-
Jászberényi út között egybefüggő, gyors ipari hasznosításra alkalmas terület jöjjön létre. Ennek
keretében a területen teherbíró utak építése és felújítása, közművek kiépítése és egy
adminisztratív szolgáltató központ épületének első fázisa valósulhat meg.

A projekt finanszírozása várhatóan az Európai Unió Kohéziós Politikája által biztosított VEKOP-
1.2.2-15-2016-00005 projekt forrásaiból történik.

A jelen árajánlatkérés tárgyát képező munka előkészítő dokumentumaként a területen
megvalósítandó fejlesztések tekintetében műszaki leírást és rajzi állományt tartalmazó
tanulmányterv áll rendelkezésre. (Tervező: UTIBER Kft., az anyag véglegesítése 2016
júniusában történt.)

Jelen ajánlatkérés tárgyát a tanulmánytervben az Ipari Park 2. projekt „Közműkiépítés –
Közműkiváltás ” munkarészek tervezési munkálatai jelentik. A tervek szellemi tulajdonjoga a
tervezési díj megfizetésével a megrendelőre száll, a késedelmi kötbér napi 1 %.

A tervezés munkálataiba beleértendő a közműegyeztetés és a közműkiváltás tervezése, gáz,
csapadékvíz elvezetés, szennyvíz, áram – közvilágítás, valamint az úttervezéshez kapcsolódó
közműkiváltások is a tanulmánytervnek megfelelően. A geodéziai felmérés rendelkezésre áll
nem képezi a tervező feladatát.

Szakáganként az alábbi tervezési részajánlatételre van lehetősége az ajánlatadónak:
• Csapadékvíz elvezetés kiépítésének tervezése;
• Elektromos hálózat kiépítésének, kiváltásának tervezése;
• Szénhidrogén vezeték kiépítésének tervezése;
• Hírközlési hálózatok kiépítésének tervezése;
• Ivóvíz – tűzivíz ellátás kiépítésének tervezése;
• Szennyvízelvezetés kiépítésének tervezése.

A tervezői munka, mint árajánlatkéréssel érintett projektelem megvalósulásának elvárt
eredményei:

Engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció, amelynek része:

• Meglévő állapot helyszínrajz elkészítése
• Közműegyeztetés, (az egyeztetés költségei a megrendelés tárgyát képezik)
• Tervezett állapot rajzi – dwg formátumban is – és szöveges (műszaki leírás) állománya
• Árazatlan és árazott költségvetési kiírás elkészítése
• Engedélyezés

A megbízó által biztosított dokumentumok:

• Ipari Park 2. Tanulmányterv tervdokumentációja
• Tulajdonilapok
• Térképmásolat

A nyertes ajánlattevő kiválasztása során a tisztességes piaci verseny érdekében az ajánlatkérő
nem veszi figyelembe a legalacsonyabb és a legmagasabb árat tartalmazó ajánlatot. A többi
ajánlat közül a nyertes kiválasztása az összességében legelőnyösebb ajánlat módszerével
történik, amelyhez a következő szempontok társulnak:

– legalacsonyabb ár (súly: 70 %)
– az ajánlatkérés tárgya szerinti referenciák (súly: 10 %)
– a munka befejezésének vállalt határideje (súly: 20 %)

Kiegészítő pontozási szempont:

– Korábbi szerződéses együttműködés kapcsán tanúsított késedelmes teljesítés,
szorzója 0.9;
– Korábbi szerződéses együttműködés kapcsán tervezési minőségi problémák;
(mennyiség téves megadása a valós adatokhoz képest több mint 5% eltéréssel, tételek
kihagyása költségvetési kiírásból a beruházás összértékéhez képest több mint 3%
értékben), szorzója 0.8;
– Az elkészült létesítmény valamint az azt használók biztonságát veszélyeztető tervek
leadása, szorzója 0.4.

A fő szempontok szerint elért pontszámot szorozza meg az ajánlatkérő a kiegészítő
szempontok szorzóival, több kiegészítő szempont érvényesülése estén minden érintett
szorzó befolyásolja a végső pontot.

Kérjük az aláírástól számított legalább 90 napig érvényes árajánlatot 2016. november 28.
12:00 óráig elektronikus formában a következő címre szíveskedjen elküldeni:

szebeni.david@cegled.hu

Az árajánlatnak, részajánlatnak tartalmaznia kell:

– a projekt megnevezését („Ipari területek bővítése az Északi Ipari-Kereskedelmi
Övezetben Cegléden”), az ajánlatkérés tárgyát
– az ajánlattevő nevét, székhelyét
– az árajánlat nettó és ÁFA értéket tartalmazó összegét (külön az engedélyezési és a
kiviteli dokumentációra)
– az árajánlat tárgya szerinti referenciákat (ipari létesítmények ipari parkok,
közterületen megvalósult 50 M Ft. összeget meghaladó összértékű beruházás közmű
tervezése)
– az árajánlat dátumát
– az árajánlat érvényességi idejét
– a munkára vonatkozó vállalási határidőket (engedélyezési tervszállítás: szerződéskötés
+ naptári nap, kiviteli tervszállítás: megrendelés + naptári nap formátumban)

Kérjük az árajánlattétel során a következők figyelembe vételét:

– a terv elkészítésének várható időszaka: 2016 – 2017 tél

Amennyiben a projekttel kapcsolatban kérdése merül fel, kérdését felteheti a
szebeni.david@cegled.hu és a vasvari.csaba@cvf.hu e-mail címeken, illetve a 06-70/649-5344
telefonszámon Vasvári Csabánál.

Cegléd, 2016. 11. 14.

Szebeni Dávid sk.
ügyvezető
Ceglédi Városfejlesztési Kft.