menu

  • 2016.10.10.

A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola bemutatása

Kedves Szülők!

Cikkünkkel szeretnénk ízelítőt adni intézményünk által kínált lehetőségekből, ezzel is segítve Önöket, hogy elképzelésüknek, gyermekük képességének megfelelő iskolát – vagy tagozatot választhassanak.
Iskolánk 1869-ben létesült, Magyarország első polgári iskolái között, a város szívében. 8 évfolyamos alapfokú nevelő-oktató intézmény, melyben a zenei és idegen nyelvi képzés több mint 60 éves múltra tekint vissza.

A mai kor igényeihez igazodva, évek óta indítunk informatikai osztályokat is. Az oktatás jól felszerelt tantermekben, modern informatikai eszközök és gépek segítségével történik.
A mindennapos testnevelés keretein belül, tanulóink néptánc oktatásban is részesülnek. A mozgáskultúra elsajátítása, néphagyományaink ápolása, szakképzett nevelő segítségével játékos keretek között valósul meg.

A 2017/18-as tanév leendő elsős osztályainak tanítói:

1.z Kissné Pataki AndreaZsenyukné Toroczkai Katalin (zenei tagozat, Eötvös tér)
1

1.i Szabóné UriKovács ÁgnesBobák-Katona Nikoletta (informatika, Eötvös tér)
2

1.a Lakosné Szebeni Lídia Viski-Tóth Ivett (egész napos iskola, Selyem utca)
3

1.b Ócsai Annamária Hegyi-Pádár Edit (hagyományos tanrendű osztály, Népkör u.)
4

Intézményünk több épületből áll: Eötvös tér, Népkör utca, Selyem utca.

Eötvös tér: Iskolánk Eötvös téri épületében megújult udvarral várjuk a leendő elsősöket: 3 homokozó, 2 hinta és egy mászóka ad lehetőséget a játékra. Ezzel a barátságos környezettel is igyekszünk megkönnyíteni a beilleszkedést a hozzánk érkező kisdiákok számára. A tanulók a délelőtti tanórákon elsajátított ismereteket a délutáni napköziben gyakorolják, mélyítik el. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a játékos, kézműves foglalkozásokra és a hagyományőrzésre. Ellátogatunk a gyerekekkel moziba, színházba, könyvtárba, a Galériában tartott programokra. Játékos vetélkedők színesítik a délutánokat.
Az épületben emelt óraszámú zenei, illetve informatikai oktatás folyik.

Selyem utcai épület:
Az alig egy éve felújított épületben 3 otthonos berendezésű, világos osztályterem, 1 jól felszerelt nyelvi tanterem, és 2 tornaszoba került kialakításra, melyből az egyikben egy színpad is található, ami kiváló lehetőséget biztosít a családias, meghitt hangulatú rendezvények, ünnepségek lebonyolítására.
Ebben az épületben az egész napos foglalkoztatás keretein belül működő- régi nevén iskolaotthonos- nyelvi tagozatos osztályaink tanulnak. Választható nyelv: angol, német
A tanítási órák a délelőtti és délutáni időszakban, egyenletesen elosztva zajlanak. Ez a gyermekközpontú foglalkoztatási forma, lehetővé teszi, hogy a tanulók, az órák közti szabadidős tevékenységek során feltöltődjenek, kikapcsolódjanak, játszanak.
A tanulók 8-16 óra között az iskolában tartózkodnak. A házi feladat elkészítése is ekkor történik, így a gyermekek a tankönyveiket csak a hét végén viszik haza.
A tanulók szabadidejüket az épület háta mögötti udvaron tölthetik el, amely az önfeledt játék és mozgás színteréül is szolgál.

Budai út:
Tagintézményünk Ceglédtől 10 km-re, a Budapest – Cegléd vasútvonal Budai úti megállójánál található. Autóbusz-közlekedéssel is elérhető. A különálló épületek hatalmas füves-fás zöld területen vannak. A hatalmas fák, a jó levegő nyugodt, békés, egészséges környezetet biztosít a gyerekek számára. A gyakorlókertben a felső tagozatosok dolgoznak és természetesen élvezik munkájuk gyümölcsét – a szó szoros értelmében. Jól felszerelt tantermek, számítógép terem, tornaszoba, ebédlő, füves focipálya, játszótér az udvaron állnak tanulóink rendelkezésére. Nálunk egy kicsit “megállt az idő”. Családias légkörben éljük napjainkat, mindenki ismer mindenkit. A takarítónéni tudja, hogy ki felejtette ott a pulóverét, a konyhás néni tudja, hogy ki mit szeret. A nagyobbak figyelnek a kicsikre, a nyolcadikosok a vállukon lovagoltatják az elsősöket. A viszonylag alacsony (15-20 fő) osztálylétszámoknak köszönhetően mindenkire egyéni figyelem irányul, tehát a tanulásban akadályozott gyerekek is könnyebben haladnak. A nálunk szerzett tudás birtokában könnyedén el lehet jutni egy jó szakma megszerzéséig, az érettségiig, vagy főiskolára, egyetemre. Évfolyamonként egy osztállyal működünk, három napközis csoportunk van. Ettől a tanévtől kezdve a Budai úti telephelyen is lehetőség van, a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására (SNI). A gyermekek fejlesztését, szakképzett fejlesztő pedagógusok végzik, megkönnyítve számukra a beilleszkedést, a problémamentesebb tanulást.
A leendő elsős tanítónéni: Kottlár Györgyné, Erika néni. Több évtizede dolgozik itt, volt tanítványai rendszeresen visszavisszajárnak.

Népkör utcai épület:
A lassabban haladó gyermekeknek nyugodt tempóval, sok gyakorlással, játékos keretek közt alapos tudást biztosítunk.
• 1. Megújult közösségi ház: szabadidős foglalkozások, rajz, technika, környezet órák tartása, filmnézés, gyümölcs,- zöldségsaláták készítése, előadások tartása, fejlesztőpedagógus foglalkozásai barátságos, otthonszerű környezetben.
• 2. Olvasóterem: olvasás órák, napközis foglalkozások tartása, az irodalom megszerettetése kicsi kortól gyönyörű környezetben; könyvtári viselkedés elsajátíttatása, olvasóvá nevelés.
• 3. Informatika terem: 20 számítógépünkön oktatójátékok segítségével ismerkedhetnek gyerekeink az olvasás, írás, számolás alapjaival.
• 4. Tornatermünk lehetővé teszi, hogy az összes itt lévő osztályunk a mindennapos testnevelés keretében tornatermi keretek között mozoghasson, a Selyem utcai osztályok is itt tartják a testnevelés óráik egy részét.
• 5. Az épületben lévő ebédlőnk kényelmes, szép. Gyerekeink kulturált körülmények között étkezhetnek úgy, hogy csak le kell sétálniuk a földszintre. Közel 200 tanuló ebédel itt, köztük a Selyem utcai osztályok is.
• 6. Hűs udvarunk, udvari játékaink: libikóka, homokozó, népi játékok teszik lehetővé a levegőn töltött idő nyugodt, kulturált, sokrétű eltöltését.

Elérhetőségünk: www.nepkor.hu

Hagyományainkhoz híven, a 2017/18-as tanévre vonatkozó, beiskolázási programunk részeként, szervezünk színvonalas iskola előkészítő foglalkozásokat, nyílt napokat.

Célunk, hogy az óvodás gyermekek megismerkedjenek az iskolai környezettel, a leendő tanító nénikkel, az iskolai élet sajátosságaival. Foglalkozásaink az életkori sajátosságok épülve, vidám légkörben, játékos formában zajlanak.

2016. okt. 21-én bemutatkozó napunkra, okt. 28-án Őszköszöntő foglalkozásunkra invitáljuk a nagycsoportos óvodás gyermekeket és szüleiket.
Novembertől heti rendszerességgel (heti 3 alkalommal) várjuk szeretettel az iskolánk után érdeklődőket.
Programjainkról, iskolánkban zajló eseményekről rendszeresen tájékozódhatnak honlapunkon.

Elérhetőségeink: Ceglédi Táncsics Mihály Ált. Isk. (Cegléd, Eötvös tér 8 Tel.: 53-311-731)

Weboldal: http://www.ctmi.hu

Rimóczi Gábor ig.

Kapcsolódó képek