menu

  • 2016.07.29.

Közlemény a talajterhelési díj bevezetéséről

2015-ben befejeződtek a csatornázás 3. ütemének munkálatai, a közel 2 milliárdos beruházás véget ért, a bővítés eredményeként a város 94-96%-ban csatornázottá vált.

Tájékoztatjuk a 3. ütem által érintett terület lakosait, hogy a talajterhelési díj mentesség 2016. augusztus 31-ig tart. Ezt követően Cegléd Város Önkormányzata talajterhelési díjat szab ki arra az ingatlantulajdonosra, akinek lehetősége lenne, de még nem kötött rá a csatornahálózatra.

A talajterhelési díjat önadózás keretében kell bevallani és a bevallással egyidejűleg megfizetni.


A bevallási határidő a tárgyévet követő március 31., melynek elmulasztása esetén az adóhatóság maga szabja ki a talajterhelési díjat.

A díjfizetési kötelezettség első napja 2016. szeptember 1.

A csatorna rákötés menete:

Az ingatlan tulajdonosának fel kell keresnie ügyfélszolgálati irodánkat (Városháza földszintje), ahol az érdekeltségi hozzájárulás rendszeres befizetésének ellenőrzése után, átveheti a bekötéshez szükséges igazolást. Ezt követően megkezdhető a csatornarendszerre való szakszerű csatlakozás. Ha ez megtörténik, akkor a kapott bekötési kérelemmel kell az Bácsvíz Zrt. ügyfélszolgálatához (Cegléd, Szolnoki út 6.) fordulni, akik nyilvántartásba veszik a rákötés tényét.

A Ceglédi Csatornamű Víziközmű Társulat ügyfélszolgálati irodája Cegléden, a Kossuth tér 1. szám alatt található meg (bejárat a Kossuth Ferenc utca felől). Ügyfélfogadási idő: hétfőn 12.30-15.30 óráig, kedden 8.30-15.30 óráig, szerdán 8:30-17:30, pénteken 8.30-13.30 óráig.

A talajterhelési díj összege minden átlagos család számára megterhelő mértékű, ezért javasoljuk, hogy 2016. augusztus 31-ig az érintett ingatlantulajdonosok mindenképpen végezzék el a rákötést az új hálózatra.

Ceglédi Csatornamű Víziközmű Társulat