menu

  • 2016.06.15.

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre!

A “Parlagfűmentes Magyarországért” nevű programban a járási földhivatali osztályok is részt vesznek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség betartásának a helyszíni ellenőrzése során.
Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.

A földhasználó – bejegyzett földhasználó hiányában a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. § (11) és 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező, ennek hiányában a tulajdonos, állami tulajdon esetén a vagyonkezelő vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet- köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfűvel fertőzött területek felderítését a törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. A helyszíni ellenőrzést június 30. napja után a földhivatali osztály mezőgazdász munkatársai útvonalterv alapján végzik – légi és űrfelvételek valamint az előző évi eljárások adataira támaszkodva – együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal. A helyszíni ellenőrzések során a parlagfűvel fertőzött területek bemérése az elsődleges földhivatali feladat. A helyszíni vizsgálat során kézi számítógép és műholdas helymeghatározó eszköz segítségével a parlagfű folt területe, koordinátapontok megadásával pontosan lehatárolásra kerül.

A társhatóság munkájának megkönnyítése érdekében a mezőgazdászok fényképfelvételeket is készítenek a bemért területről és környezetéről. Az irodai munka során a terepen gyűjtött adatok feldolgozása, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya munkájához szükséges információk legyűjtése az ingatlan-nyilvántartásból, majd ezt követen 2 napon belül valamennyi adat parlagfű-szerveren keresztüli továbbítása következik a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult társhatóság felé.

A Növényvédelmi Hatóság által meghozott hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható, ezzel is csökkentve a levegőbe kerülő pollen mennyiségét. A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedő embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a Tisztelt termőföld Tulajdonost/Haszonélvezőt/Használót, hogy a parlagfű elleni védekezést elsősorban mechanikus (növény földből történő kihúzása, kapálás, tárcsázás, kaszálás stb.) vagy vegyszeres (egyéves magról kelő kétszikű gyomnövények irtására alkalmas, vagy totális gyomirtószerek) irtással végezze/végeztesse el. Amennyiben a kaszálással történő gyommentesítés mellett dönt, felhívom figyelmét, hogy azt a vegetációs időszak során minimum havonta egyszer el kell végezni/végeztetni, mivel a területen visszamaradt parlagfű szármaradvány a számára kedvező időjárásban rendkívül gyorsan oldalhajtásokat képes hozni, melyeken rövid időn belül ismét megjelennek a virágbimbók. Ne feledjék, hogy a parlagfű allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, érintheti Önt és családját is.

A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseivel, valamint további tudnivalókért hívja telefonon, vagy keresse fel hivatalainkat, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Együttműködésüket megköszönve:

Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal Vezetője
A Földhivatali Osztály elérhetőségei:

Ügyfélfogadás:
Hétfő: de. 08:00 – 12:00 du. 13:00 – 15:30
Szerda: de. 08:00 – 12:00 du. 13:00 -15:30
Péntek: de. 08:00 – 12:00

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
Telefon: 53/500-330
Fax: 53/500-331
E-mail: cegled@takarnet.hu

Kapcsolódó képek