menu

  • 2016.04.07.

Sajtóközlemény – Talajterhelési díj

Az elmúlt időben számos lakossági megkeresés érkezett a polgármesteri hivatalhoz és a BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatához a talajterhelési díjjal kapcsolatban. Az önkormányzat tájékoztatja a tisztelt lakosságot a következőkről:

Cegléd városában a csatornázási munkák II. üteme 2008-ban, III. üteme pedig 2015-ben befejeződött. Cegléd Város Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló rendelete tartalmazza a környezetterhelési díjról szóló törvény felhatalmazása és kötelezése alapján a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek körét és a díj mértékét. Díj fizetésére kötelezett mindenki, aki a rendelkezésre álló szennyvízhálózatra saját ingatlanát nem köti rá.

A polgármesteri hivatal ebben az évben – tekintettel arra, hogy a rendelet szerinti moratórium 2015. december 31-én lejárt – a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallást küldött minden olyan ceglédi fogyasztónak, aki a BÁCSVÍZ Zrt. nyilvántartása szerint ivóvíz vételezésére szerződéssel rendelkezik, de szennyvíz elvezetésére nem kötött szerződést a céggel. Természetesen csak azoknak, akiknek az utcájában van csatorna.

A Képviselő-testület több alkalommal hosszabbította meg a moratóriumot, így azok, akiknél a II. ütemben készült el a csatorna, már több mint 7 éve kedvezményt kaptak a fizetési kötelezettségre. Mind az önkormányzat, mind a csatorna beruházások megvalósításában közreműködő víziközmű társulatok több alkalommal hívták fel a lakosság figyelmét arra, hogy az elkészült csatornahálózatra az ingatlanokat rá kell kötni.

A Ceglédi Csatornamű Víziközmű Társulat legutóbb 2015. áprilisában, azaz több mint egy fél évvel a határidő lejárta előtt értesítette tagjait a rákötés lehetőségéről és kötelezettségéről. Ennek ellenére jelentős azoknak az ingatlanoknak a száma, melyek mind a mai napig nincsenek rákötve a csatornahálózatra, ezzel továbbra is szennyezve a talajt és környezetet.

Cegléd Város polgármestere tájékoztatja a ceglédieket, hogy a Képviselő-testület április ülésén kezdeményezni fogja a III. ütemben megépített területen élők számára a moratórium ez év végéig történő meghosszabbítását, azonban mindazoknak, akiknek nem 2014. vagy 2015. óta, hanem jóval régebben lett volna lehetőségük rákötni a hálózatra, ezt a moratóriumot továbbiakban már nem kívánja az önkormányzat biztosítani.

2016. március 31.
Cegléd Város Önkormányzata