menu

  • 2016.04.03.

Általános iskolai beiratkozás

A 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontja:2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz.

A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

cegled.hu

Kapcsolódó képek