menu

  • 2015.02.27.

Elfogadták a város idei költségvetését

A 11 milliárd forintot is megközelíti a város 2015-ös költségvetése, amelyben rekord összegű, 4 milliárdnyi fejlesztés illetve beruházás szerepel.

Cegléd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a 2015-ös költségvetést. A tervezet főösszege 8,8 milliárd az intézményekkel kiegészülve 10,8 milliárd forint.

A város működési bevételei az idei évben megközelítik az 5,3 milliárd forintot. Ezzel szemben 4,9 milliárd forint működési kiadással számolnak. Vagyis ez az egyenleg mintegy 400 milliós többletet tartalmaz. Az adóbevételek emelkedésére számítanak. Az iparűzési-, építmény-, kommunális-, idegenforgalmi-, és gépjárműadókból összességében 1 milliárd 680 millió forint bevételt terveznek.

A beruházásokra, felújításokra fordítható összegek megközelítik a 3,1 milliárd forintot. Ebből 1,5 milliárd a szennyvízhálózat bővítésére korábban elnyert támogatás, 600 millió pályázati segítség a közvilágítás bővítésére, és 400 milliós támogatás sportlétesítmény építéséhez. De például a mozi fejlesztéséhez is állami támogatást használhatnak fel. A bevételek között ingatlan értékesítés is szerepel mintegy 532 millió forint értékben. Ez utóbbi összeg felhasználását annak teljesüléshez igazították, vagyis céltartalékként kezelik.

A fejlesztésekhez önerőre van szükség illetve saját erős fejlesztéseket is tervez a város. Ezek között szerepel a panelprogram folytatása, a Malomtó széli sporttelep infrastruktúrájának fejlesztése, a Bogácsi üdülő illetve a Selyem utca 1. szám alatti ingatlan felújítása, átalakítása. Így összességében 3,9 milliárd forintos kiadást terveztek meg. Az ezekhez szükséges pénzt a működési bevételek fennmaradó részéből, és a tavalyról áthozott pénzmaradványokból biztosítják. Az önkormányzat idén hitelfelvételt nem tervez.

A Ceglédért Független Egyesület képviselője Bobál István támogatta a tervezetet, de az ÖKOVÍZ Kft. nehéz pénzügyi helyzetének konszolidálását sürgette. A jobbik képviselője Csuri Károly az ingatlanértékesítések teljesülését tartotta kérdésesnek. Horváth Gábor egyéni indítványban javasolta az Aranymeggyes utca csatornájának befedéséhez szükséges pénz biztosítását. Az mszp-s Nagy Tamás a rádióamatőrök rendezvényének támogatását és az egyedül élő, rászoruló idősek hulladékdíjára szánt keret megduplázását, illetve az együtt élő emberekre való kiterjesztését szorgalmazta. A javaslatok nem kapták meg a szükséges támogatást. Az eredeti tervezetben rögzítetthez képest két millió forinttal többet szavaztak meg a rendőrség támogatására. A közterület felügyelet megerősítése és a mezőőrség felállítása is komoly összegekkel szerepel a 2015-ös költségvetésben.

A februári ülésen számos egyéb döntés is született, így például a pénzben és természetben nyújtott szociális helyi szociális ellátásokról, ingatlanokat érintő kérdésekről, pályázatokról, a bölcsődék nyitvatartási és ügyeleti rendjéről, és az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról .

Az Országgyűlés tavalyi döntése értelmében teljesen átalakul a szociális támogatások rendszere. Az állam által megállapított segélyeket, például a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális segélyt is március 1-től az állam fizeti ki a járási hivatalokon keresztül.

Az önkormányzatok pedig lehetőséget kaptak, hogy a helyi viszonyokhoz és igényekhez igazítva, maguk dönthessék el, milyen segítséget adnak a rászorulóknak. Ezek összefoglaló neve: települési támogatás. A törvény szerint a települési támogatás egyes típusait az önkormányzatnak február 28-ig rendeletben kell meghatározni, ami március 1-től életbe is lép. Az ülésen elhangzott, hogy az önkormányzat nem kívánja csökkenteni a szociális támogatásokra eddig fordított összeget. Átalakul, de megmarad a természetben, illetve pénzben nyújtott lakásfenntartási támogatás. A természetben nyújtott segély azt jelenti, hogy a kérelmező nem készpénzben kapja a támogatást, hanem valamelyik közműszolgáltatónak közvetlenül utalja az önkormányzat, ezzel beszállva a rezsibe. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény továbbra is a jegyző hatáskörében marad, és továbbra is jár majd a szilárd hulladék szállításra vonatkozó kedvezmény a szépkorúak részére. Ezután is igényelhetnek rendkívüli települési támogatást a krízishelyzetbe került családok és itt élő állampolgárok, valamint változatlanul gondoskodik az önkormányzat a köztemetésekről.

A Képviselő-testület tavaly év végén elhalasztotta a döntést a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálatáról, mely a költségvetés megalkotását követően került napirendre.

Az új testületek megalakulásával megszűnt a képviselői tiszteletdíjak mértékének állami szabályozása, így nincsen már korlátozás az adható tiszteletdíj legmagasabb összegére sem.

A Fidesz frakció javaslatára a Képviselő-testület úgy döntött, hogy idén sem emelkednek a tiszteletdíjak. Új elemként jelenik meg ugyanakkor, hogy igazolatlan távollét, ismételt rendzavarás, valamint személyes érintettség bejelentésének elmulasztása miatt a tiszteletdíj 25%-kal csökkenthető lesz a jövőben.

A képviselőtestület megszavazta az Irmák Kft. 1 millió 194 ezer forintos bepótlási kérelmét a fogyatékkal élő személyek napközbeni ellátásának biztosítására és 1 millió forintos hozzájárulást az általános iskolások nyári napközis táboroztatásához.

Elfogadta a testület a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság bölcsődei nyitva és zárva tartásról, valamint az ügyeletről és a Bölcsődék Napjáról szóló előterjesztését. Módosították a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság, és a Ceglédi Intézmények Gazdasági Hivatal alapító okiratát, valamit a Képviselő-testület első félévi munkatervét.

dr. Nagy Lajos aljegyző, irodavezető javaslata alapján határozatot hozott a testület, hogy a város önkormányzati intézményei és cégei együtt szerezzék be félévtől a földgázt és csatlakoznak a Jászberény vezetésével szerveződő önkormányzati összefogáshoz. A cél, hogy a közösen beszerzendő jelentős mennyiségre tekintettel az összefogásban részt vevő települések a mai árnál kedvezőbb szinten tudják beszerezni az intézmények fűtéséhez szükséges földgázt a szabad piacon.

A polgármestert bízta meg a testület, hogy a Kossuth Múzeum fenntartásából adódó vagyonkezelési szerződés tervezet részleteit tisztázza és aláírja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel.

Elfogadták a képviselők a tavalyi 4 és fél millió forintos Városvédelmi és Idegenforgalmi, és a szintén 4 és fél millió forintos Humán Pályázati keret felhasználásáról készült előterjesztést. A két pályázati keretből összesen 72 civil szervezet, alkotó csoport és magánszemély közösségi kezdeményezését támogatta az Önkormányzat, közülük 3 szervezet mondott le a támogatás összegéről, mert nem tudta a programját megvalósítani, hárman kérték a támogatás átütemezését az idei évre, hatvanhatan pedig szabályosan elszámoltak.

Majdnem 1 millió forint önrészt szavazott meg a testület a Kossuth Művelődési Központ pályázatához, amelynek keretében hangosítási eszközöket, székeket és számítógépet is nyerhet az intézmény a galéria és a kamaraterem fejlesztéséhez, illetve a rendezvények megvalósításához.

Pályázatot írt ki az önkormányzat a XIV. számú háziorvosi körzet ellátására és a Lövész utcai Óvoda óvodavezetői posztjára.

A Belügyminisztérium felhívást tett közzé börtön kialakítására. Erre reagálva a testület több szempontból is megtárgyalta a kérdést és úgy döntött, hogy tájékozódó tárgyalásokra hatalmazza fel a polgármestert és a Ceglédi Városfejlesztő Kft.-t.

A Várvag Kft. számba vette a játszótérhez nem kapcsolódó homokozókat, 6 ilyet talált a város területén és javaslatot tett a felszámolásukra.

Zárt ülésen döntött a testület a Gubody Ferenc Díjjal és a”Cegléd Város sportjáért” Díjjal kapcsolatban. A díjazottak kiléte csak a díjak átadásakor válik ismerté.

Kapcsolódó képek