menu

  • 2018.07.26.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Cegléden
Rendkívüli ülésnapon tárgyaltak a képviselők az Állami Számvevőszék két önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál végzett vizsgálatáról. Az ülésnapon ezen kívül döntés született gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosításáról, a közvilágítás karbantartásáról és ingatlanok értékesítésre kijelöléséről is.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft.-nél és a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzése” témában.

Az ellenőrzés célja mindkét esetben annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait. A gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelel-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak. A gazdasági társaság kötelezettségállománya jelentett-e kockázatot a működésre, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosított volt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága, szabályszerű önköltségszámítással. Az ellenőrzés értékelte, hogy az önkormányzat tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt-e, és hogy a társaság pénzügyi-számviteli feladatellátása és vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e a gazdálkodás során.

Az ellenőrzés típusa megfelelőségi ellenőrzés volt. Az ellenőrzés 2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozott mindkét társaság esetében. Az ellenőrzés megállapításai alapján a Termálfürdő Kft-t érintően Cegléd Város Önkormányzata részére egy, a Társaság részére tizenkét intézkedési javaslatot, míg a Várvag esetében a Társaság részére két intézkedési fogalmazott meg az Állami Számvevőszék. Az ellenőrzési jelentés tervezetére a Várvag Kft. észrevételt tett, mert nem értett egyet a feltárt hiányosságok általánosításával, annak összegzésben tett megállapításaival.

A képviselő-testület határozata szerint az önkormányzat tudomásul veszi az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzése” tárgyú ellenőrzéséről készített jelentést és az arra készített Intézkedési tervet.

A tulajdonosi döntések végrehajthatóságát érintő fedezeti oldal biztosításához a Ceglédi Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervében szereplő működési támogatási sor módosítása vált szükségessé. A társaság idei üzleti tervének módosításával Cegléd Város Önkormányzata hozzájárult a CVF Kft. működési támogatásának 1.380.646 Ft összeggel történő megemeléséhez a feladatellátási díj terhére. A működési támogatás összege ezzel a belső költségvetési átalakítással 30.446.536 Ft összegre módosult.

A képviselő-testület számos, a Budai úti fürdő közelében található ingatlan értékesítéséről döntött. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló ingatlanokat versenyeztetési eljárás útján értékesítik.
A helyi közvilágítás karbantartására 2003-ban létrejött szerződés ez év július 31-én lejár, ezért a feladat ellátására új ajánlatokat kért be az önkormányzat. A megadott határidőig csak a feladatot eddig is ellátó NKM Áramszolgáltató Zrt. nyújtott be ajánlatot, így a képviselő-testület döntése értelmében az elkövetkező két évben is a cég végzi a szükséges karbantartást. Azért csak két évre szól a szerződés, mert a 2015-ben felszerelt LED-es lámpatestekre vonatkozó garancia még két évig, 2020. augusztusáig él, addig a cserealkatrészeket a gyártó bocsátja a város rendelkezésére.

Az önkormányzat fenntartásában nem működik olyan intézmény, ahol a gyermekek átmenetei gondozása biztosítható lenne. Elérhető közelségben az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa nyilatkozott úgy, hogy feladatellátási szerződés alapján vállalja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítását a kecskeméti Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthonában. A feladatellátási szerződés ez év októberétől öt éves időtartamra szól.

A döntésekről bővebben a cegled.hu oldalon tájékozódhatnak.

Kapcsolódó képek