menu

  • 2017.06.29.

Szeptembertől nem kell fizetni hétvégén a parkolásért

Beszámoló a június 22-i testületi ülésről

Szeptembertől nem kell fizetni hétvégén a parkolásért

Az első félévet lezáró ülésén az önkormányzat döntött a közel 32 millió forintos intézményi karbantartási, felújítási keret felosztásáról, a fizetőparkolók területének kibővítése mellett a hétvégi díjfizetés teljes eltörléséről, sportegyesületek likviditási gondjainak megoldásáról. Elvi döntés született egy autista központ létrehozásáról. Pályázati úton öregszőlői önkormányzati tulajdonú zártkertek termelésbe vonásával együtt génbank, valamint dr. Nyujtó Ferenc, a ceglédi gyümölcsnemesítő emlékét őrző kert is megvalósulhat.

A polgármester az ülés elején életmentő plakettet adott át Katona Ferencnek, aki a közelmúltban szintén részese volt annak az életmentő beavatkozásnak, amelynek során barátok, csapattársak segítettek egy bajba jutott emberen a Losonczi iskolában.

Takáts László szintén az ülésnap elején köszöntötte Széchenyiné Lengyel Juditot, a Széchenyi Úti Óvoda vezetőjét, aki Brunszvik Teréz-díjat vehetett át pedagógus nap alkalmából a szakminisztertől Budapesten.

Az önkormányzat a CVSE jelzálogalapú támogatási szerződésének módosításáról döntött. A sportegyesület korábban 60 millió forint visszatérítendő támogatást kért és kapott a folyamatban lévő, TAO-s támogatásból megvalósuló, a Malomtó széli Zsengellér Gyula Sporttelepet érintő fejlesztéseinek előfinanszírozására. A támogatás eredeti visszafizetése ez év március 31-e volt, de ezt az egyesület kérésére májusi ülésén év végéig meghosszabbította a képviselő-testület. Most azt kérte a CVSE elnöke, Horváth József, hogy valamennyi TAO-s fejlesztésének előfinanszírozására felhasználhassák az összeget.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a látványcsapat-sport támogatás keretén belül megvalósított beruházási feladatok végrehajtására felhasználhatja az egyesület a támogatási összeget, de annak felét 2017. szeptember 30-ig az önkormányzat számára vissza kell fizetniük.

A Ceglédi Kézilabda Klub SE szintén TAO-s pályázat okán – a 2016-17-es esztendőre beadott pályázatának 67 milliós csökkentése miatt – került nem várt likviditási problémák elé. A sportegyesület elnöke, Borsos István a most zárult bajnoki évad lezárásához és az új bajnoki esztendő zökkenőmentes elindításához kért 20 millió forintnyi visszatérítendő támogatást, amelyet a képviselő-testület támogatott. A visszafizetés határideje ebben az esetben is 2017. szeptember 30.

Cegléd Város Önkormányzatának képviselő-testületet társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, azzal a feltétellel, hogy a megalakuló társulás a meglévő konzorcium jogutódja lesz.

Az önkormányzat módosította a Ceglédi Városfejlesztési Kft. ez évi finanszírozási összegét. A módosítás két tételből táplálkozik, egyfelől 3,2 millió forint többlet várható az önkormányzat felé kiszámlázott tételek vonatkozásában, másfelől, munkaerő-piaci viszonyok miatt 978 ezer forintos emelést kért a cég ügyvezetője. Azt így megmaradt, összességében több mint 2 millió forint az ez évi költségvetés általános tartalékába került.

Az ülésnapon döntés született a közel 32 millió forintos intézményi karbantartási, felújítási keret majd’ egészének felosztásáról. Ennek értelmében a Lövész utcai Óvoda mintegy bruttó 6, a Széchenyi úti 10, a Pesti úti 8,7, míg a Bölcsőde és Védőnői Igazgatóság 5,3 millió forintból újulhat meg.

2017. szeptember 1-jétől bővül a fizető parkolók területe Cegléden. Ettől az időponttól fizetni kell a parkolásért a Múzeum utcában, valamint a Rákóczi úton a Szabadság tér és Teleki utca közötti szakaszon, viszont ezzel egy időben a szombati fizetési kötelezettség megszűnik. A fizetőparkolók üzemelési ideje hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig tart, így a hétvégi bevásárlás során már nem kell automatát keresni szeptember 1-jétől. Pontosításra került a 70 éven felüliek ingyenes parkolási lehetősége és összesen három új mozgáskorlátozott parkolók kihelyezéséről is döntés született.

Cegléd Város Önkormányzata egyedi támogatási kérelmet nyújt be a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében zártkerti revitalizációra bruttó 10 millió forint értékben. Sikeres pályázat esetén megkezdődhetne az Öregszőlőben lévő önkormányzati tulajdonú zártkertek felújítása, parlagfű-mentesítése, termelésbe vonásuk. Kialakulhatna egy génbank, valamint dr. Nyujtó Ferenc, ceglédi gyümölcsnemesítő emlékét őrző kertet kívánnak létrehozni azokon az ingatlanokon, amelyek egyébként a ceglédi gyógyfürdő tőszomszédságában találhatóak.

A szakemberek jelzései alapján, napi szinten érzékelhető az autizmussal élő gyermekek és tanulók számának növekedése, így a felmerülő igények kielégítése érdekében megoldás lenne egy autista központ létrehozása Cegléden. A szakemberek által irányított, egymásra épülő foglalkozásoknak helyt adó központ kialakításához az önkormányzat elvi hozzájárulását adta. A Ceglédi Tankerületi Központ az Ady Endre utcában alakíthatja ki központot, amelyről a végleges döntést következő ülésén hozhatja meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület több ingatlant is értékesítésre jelölt ki, elfogadta második félévi munkatervét és döntött az iskolafogászati pályázatról is. A pályázat nyertese négy, közösen pályázó fokorvos, akik iskolafogászati ellátásra kialakított rendelőhelyiséget is létrehoznak. A kiírás értelmében 2017. szeptember 1-jétől határozatlan ideig végzik a nyertesek a szolgáltatást.

Az úgynevezett KEHOP pályázati konstrukció keretében megvalósuló épületenergetikai felújításokra Cegléd 248 millió forintos állami támogatást kapott korábban, amelyből homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, tetőszigetelés és nyílászáróinak cseréje valósulhat meg a Kossuth Művelődési Központ esetében 97 millió, a felnőtt könyvtár esetében 19 millió, az Uránia Moziban 34 millió a kis Táncsics iskola épületében pedig 76 millió forintot meghaladó értékben. Most, a munkálatok elindulásakor a képviselő-testület a felújítások során esetlegesen előbukkanó hibák kijavítására 40 millió forintos pénzügyi keretet különített el. A döntést a jelenlévő képviselők egyhangú támogatással hozták meg.

Kérdésre válaszolva Takáts László elmondta, a CVSE judo szakosztálya soknak tartja az NSK által a létesítményekre országos szinten alkalmazott rezsióradíj alapján kiajánlott bérleti díjat a ceglédi judo központ használatára vonatkozóan, ezért jelen pillanatban holtpontra került a tárgyalás.

Zárt ülésen született döntés a Széchenyi út óvoda intézményvezetői pályázatáról, a 2017. év köztisztviselője kitüntetés, valamint a Díszpolgári cím adományozásáról

A képviselő-testület további döntéseiről a cegled.hu oldalon tájékozódhat.

  

Kapcsolódó képek