menu

  • 2017.05.25.

Megújul a Szabadság tér

az evangélikus templom előtt


Beruházásokról és hulladékgazdálkodási konzorciumhoz való csatlakozásról is döntöttek a képviselő-testület mai soros ülésén. A helyhatóság támogatja a Szabadság tér felújítása projektet, amelynek során a tér evangélikus templom előtti része újulhat meg. Az önkormányzat gazdasági társaságainak 2016-os mérlegbeszámolói és az első negyed évről szóló beszámolói is most kerültek a városatyák asztalára, de arról is tájékoztatott a polgármester, hogy háromoldalú szerződés szabályozza majd a judo központ üzemeltetési támogatását, ami célját tekintve nem fog különbözni a többi helyi szakosztály támogatásától.

Pénzügyi témákkal indult a tárgyalási nap, a képviselő-testület elfogadta a 2016-os költségvetés előirányzat-módosításait, a város tavalyi gazdálkodásáról és belső kontrollrendszeréről szóló beszámolókat, a 2016-os pénzmaradvány elszámolását és a belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést.

Ezt követően a gazdasági társaságok 2016. évi mérlegbeszámolóját, valamint az idei első negyedéves beszámolóit fogadták el, és a Ceglédi Sportcsarnok Kft. ügyvezetőjének ítéltek meg egyhavi járandóságnak megfelelő prémiumot, mivel ez a gazdasági társaság teljesítette egyedüliként a prémium-kifizetés határozatba foglalt feltételeit.

Döntés született, hogy Cegléd Város Önkormányzata csatlakozik a Kecskemét által vezetett úgynevezett „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt érdekében létrejövő konzorciumhoz. Ennek célja, hogy a területen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással legyenek ellátva, a rendszer komplex továbbfejlesztése megtörténhessen, amely elősegíti az elkülönített hulladékgyűjtést és előkezelést.

A Ceglédi Termálfürdő és Szabadidőközpont területén jelenleg két önkormányzati finanszírozású beruházás zajlik egy időben: a csúszdaépítés és a hullámmedence építése. Ez utóbbi kapcsán vált szükségessé a döntés meghozatala a hullámkeltő berendezés beszerzéséről, ami nem volt része a kivitelezési közbeszerzésnek.

A medence kivitelezésének megindítása óta keresték a legköltséghatékonyabb hullámkeltő berendezés beszerzésének lehetőségét, de hiába olcsóbb egy lengyel székhelyű cég terméke, nem rendelkezik a megfelelő referenciával és minőségbiztosítási tanúsítvánnyal. A medence tervezője arról tájékoztatta a megrendelő önkormányzati gazdasági társaságot, hogy amennyiben ez a termék lesz beépítve, visszavonja kiadott terveit. A kényszerhelyzet megoldásaként egy belga székhelyű cég partnerétől szerzi be a Termálfürdő Kft. a zavartalan üzembe helyezéshez és működtetéshez szükséges dokumentumokkal rendelkező hullámkeltő berendezést, amelyhez 30 millió forintos beruházási támogatást biztosít az önkormányzat. Az eszköz beszerzésére még a 2017-es esztendő költségvetésének elfogadásakor különített el forrást az önkormányzat.

Az önkormányzat fedezetet biztosít a Szabadság tér evangélikus templom felőli oldalának felújítására, amelynek eredményeként a református iskola és a Népkör utca között új térburkolatot kap a járda, az út és a parkolók, ezen felül a projekt keretében a teljes terület vízelvezetése megoldódik. A tervek szerint utcabútorok kerülnek ki, zöldfelület kialakítására kerül sor, valamint megújul a közvilágítás. A felújítás eredményeképpen 23 parkolóhelyet alakítanak ki és a könyvtár, templom, bazársor előtti járda 5 méteresre szélesedik.

A projekt becsült értéke 72 millió forint, amihez az önkormányzat a korábban előirányzott 50 millió forinton felül szükséges összeget biztosítja. A téma tárgyalása során elhangzott, hogy a tér ezen részének átalakítása a korábban széles nyilvánosság elé tárt tervek mindegyikén a most megvalósuló formában jelent meg, s időben illeszkedik a könyvtár energetikai megújításának munkálataihoz is.

A CVSE elnöksége a sportuszodában jövőben végzendő fejlesztésekhez kérte a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. A fejlesztés célja a bevételnövelés, amelyet egy új 20×6 méteres oktatómedencével érnének el, illetve az üzemeltetés hatékonyságát növelve kialakításra kerülhet egy új raktárépület és kabinsor is. A fejlesztés a vízilabda szakosztálynak jutatott TAO-bevétel felhasználásával valósulhat meg majd.

Az önkormányzat megvásárolja azt az ingatlant, amely biztosítja a Szolnoki út 71. szám alatti 38 lakásos társasház megközelítését, így ott akár fejlesztésre, parkolók kialakítására is lehetőség nyílik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén ismét csatlakozik Cegléd a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve a felsőoktatási intézményekbe jelentkezni kívánó fiatalokat támogató Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Az önkormányzat pályázatot írt ki a Ceglédi Városi Könyvtár igazgatói beosztására. A pályázati felhívás rövidesen megjelenik.

Csuri Károly önálló képviselői előterjesztését – a judo csarnok üzemeltetésének évi legfeljebb 12 millió forintos önkormányzati támogatásának visszavonásáról – a képviselő-testület nem fogadta el. A polgármester a napirend tárgyalása során megismételte azt, hogy az önkormányzat nem kíván más szervezetek (bel)harcába beleszólni, abban részt venni. Kiemelte, kidolgozás alatt van – és reményei szerint már a júniusi képviselő-testületi ülésre a helyi döntéshozók asztalára kerül – egy háromoldalú szerződés, amely szabályozni fogja az üzemeltetési támogatást az önkormányzat, a Ceglédi Vasutas Sportegyesület és a jövőbeli üzemeltető között. Azért a sportegyesület a harmadik szerződő fél, mert a szakosztály nem jogi személyiséggel rendelkező szervezet. Ez a megállapodás lényegi tartalmát tekintve nem fog különbözni attól, ahogyan az önkormányzat jelenleg is támogatja a helyi egyesületeken keresztül azokat a szakosztályokat, akik például a városi sportcsarnokban edzenek, és oda fizetik a terembérletüket, rezsiköltségüket. A képviselők részére a Nemzeti Sportközpontok vezetőivel egyébként egyeztetés alatt van egy csarnok-bejárás, amely során a város vezetői megismerhetik az új judo központot.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézményvezetői pályázatának eredményéről, a Semmelweis-nap „Cegléd Város Egészségügyéért” szakmai kitüntetettjeinek személyéről, valamint tájékoztatót kaptak a képviselők az önkormányzat peres ügyeinek állásáról.

A döntésekről részletesen tájékozódhat a cegled.hu oldalon.

 

Kapcsolódó képek