menu

  • 2017.04.13.

Meghívó

Lakossági fórumot tart az Önkormányzat

Meghívó lakossági fórumra

Értesítem Cegléd város tisztelt polgárait, hogy önkormányzatunk lakossági fórumot tart
2017. április 25-én
,
melynek témája Cegléd Város közigazgatási területére vonatkozó 2017-ben elkészülő
– Településképi Arculati Kézikönyv, és Településképi Rendelet előzetes tájékoztatója,
– a feladatok ismertetése, a kézikönyv szerepének bemutatása,
– a széleskörű lakossági érdeklődés felkeltése.
A településképi védelem új elemekkel bővül a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2016. december 30-tól hatályos rendelkezései, valamint a 2016. évi LXXIV. törvény megalkotásával.

A Kézikönyv olyan jellemzőket tartalmaz, amelyek meghatározzák a települési környezet vizuális megjelenését, iránymutatásul szolgálva a jövőbeni tervezés anyaghasználatára, minőségére, formai világára. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók, és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető, szemléltető módon mutatja be a közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A Kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz az adott településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A Kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

A Kézikönyv készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széleskörű helyi támogatás övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja településünk épített-, és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.

 

2017. április 25-én, 17:00 órai kezdettel
a Városháza első emeleti Dísztermében tartandó
lakossági fórumra
tisztelettel meghívom
Cegléd város lakosságát!

 

A polgármesteri megnyitó és a főépítészi előadást követően a jelenlévők javaslattétellel élhetnek. Várjuk mindazon építészeti értékeket – legyen szó akár egy épületrészletről, homlokzatról, kerítésről, utcarészletről – amelyek méltán kerülhetnek be követendő példaként Cegléd jövőbeni környezetalakításáról szóló Arculati Kézikönyvbe.

Mivel örökségvédelmünk egyik fontos eleme Városunk arculati jellemzőinek védelme, ezért felülvizsgálatra kerülnek helyi védett épületeink is, így helyi védelemre is várunk javaslatokat.
Amennyiben a Fórumon nem tud részt venni úgy javaslataikat, észrevételeiket írásban is megtehetik a fórumot követő 8 napon belül a polgármesternek (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) címezve, valamint, a foepitesz@cegledph.hu elektronikus levélben, Ilyés Marianna főépítésznek címezve.

Alakítsuk, formáljuk együtt Városunkat!

Takáts László
polgármester

Kapcsolódó képek