menu

  • 2017.04.12.

Cegléd – Az én városom

Cegléd Város Önkormányzata (továbbiakban: Kiíró) “Cegléd – Az én városom” címmel fotópályázatot hirdet.

A pályázatra ceglédi és nem ceglédi hobbi-, amatőr- és hivatásos fotósok pályaműveit várják.

FIGYELEM!
A fotópályázat folytatódik!

Cegléd Város Önkormányzata értesíti a tisztelt érdeklődőket és pályázókat, hogy a “Cegléd az én városom” fotópályázat határidejét 2017. október 31. napjáig meghosszabbítja, mivel az első határidőig nem érkezett be megfelelő számú, felhasználásra alkalmas nevezés. Ezen túlmenően a feltölthető képek mennyisége is változik: minden pályázó immár 15 képpel nevezhet!

Cegléd emblematikus helyeinek megörökítése mellett olyan pályázatokat is várunk, amelyek az egyéb nevezetességeket, a turisztikailag fontos helyszíneket (termálfürdő, strandfürdő, múzeumok, természeti kincsek), vagy éppen a legtöbbünk számára rejtve maradó természeti vagy épített értékeket, illetve az évszakokat mutatják be.

Kérjük helyezzenek nagy hangsúlyt a változatos témára és a jó minőségre.
Cegléd Város Önkormányzata

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, hogy a fotósok Cegléd város természeti és épített, valamint kulturális örökségét, turisztikai célpontjait, látványosságait hagyományos vagy újszerű látásmóddal, kreatívan mutassák be.
A pályaművek kizárólag digitális formában, itt a http://www.cegled.hu honlapon biztosított felületen tölthetők fel. A feltöltéshez regisztráció szükséges.


A PÁLYÁZAT FORMÁJA:
Egyfordulós, on-line pályázat. Nevezési díj nincs.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, BEKÜLDHETŐ PÁLYAMŰVEK SZÁMA:
A pályázat nyílt, amelyen bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket.
A pályázaton egy pályázó legfeljebb 15 db képpel nevezhet.
A fényképek minimális felbontása : 5 Mpixel.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy fényképeiket a Kiíró kiállításon is bemutassa, illetve a fényképek felhasználásával Cegléd városát bemutató, népszerűsítő könyvet adjon ki.
A pályázat résztvevői a pályaművek beküldésével elfogadják a pályázati feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a pályaműveket a Kiíró a pályázat archívumában megőrizze. A díjazottak hozzájárulnak, hogy a Kiíró kiállításon, valamint a bemutatott helyszínekkel, a pályázattal, illetőleg a kiadandó könyvvel kapcsolatos kiadványokban, online és print publikációkban, illetve az ezt népszerűsítő reklámkampány során képeiket – a készítő nevének minden esetben való feltüntetésével egyidejűleg – ám térítésmentesen, korlátozás nélkül felhasználják, valamint ezen jogokat harmadik személy számára átengedjék.

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a kiírók a pályázat időtartama alatt, valamint azt követő 1 évig kezeljék. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, azok harmadik személyek számára át nem adhatók, valamint kezelésük megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
Kiírónak jogában áll közzétenni a pályázó vezeték- és keresztnevét, a “Cegléd – Az én városom” pályázatra a pályázó által beküldött, marketing és szerkesztőségi célokra felhasználható fotók mellett.
A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten kijelenti, elismeri és szavatolja, hogy az általa beküldött kép kizárólag a saját, egyéni eredeti alkotása, semmilyen szerzői jogot, védjegyet, erkölcsi jogot, magán/kiadói vagy egyéb szellemi jogot nem sért bármely szervezet vagy személy kapcsán, valamint hogy harmadik félnek nincs jogi követelése a pályamű kapcsán.
A pályázó a pályázaton való részvétellel vállalja, hogy – a pályázat anonimitásának érdekében – a Bíráló Bizottság munkájának lezárultáig a pályaműveit semmilyen formában nem hozza nyilvánosságra. Ezzel ellenkező magatartás a pályázatból történő azonnali, automatikus kizárást von maga után.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó fotóst (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS:
A Bíráló Bizottság kizárja mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem tesznek eleget, a formai követelményeket nem teljesítő pályaműveket nyújtanak be.
Nem nevezhetők közízlést sértő, obszcén képek.

A PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE:
Meghirdetés, regisztráció kezdete: 2016. május 17. 0:00
Pályaművek beadásának határideje (utolsó feltöltési lehetőség időpontja):

2017. október 31. 24:00

A közönség szavazás lezárása: 2017. november 15.
Bíráló Bizottság munkájának lezárása: 2017. november 30.
Eredményhirdetés, Díjátadó, (később lesz meghatározva, várhatóan): 2018. január hó

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:
A pályázat során a Bíráló Bizottság által legjobbnak ítélt 5 db alkotást értékes nyereményekkel díjazzák, és azokból, valamint a Bíráló Bizottság által legmagasabbra értékelt további alkotásokból Cegléd városát bemutató könyv kiadását tervezzük.

Fődíj: 80.000,- Ft
Második díj: 60.000,- Ft
Harmadik díj: 40.000,- Ft
Negyedik díj: 20.000,- Ft
Ötödik díj: 10.000,- Ft

A pályázat végeredménye a díjátadásig nem publikus. Az ünnepélyes díjkiosztó időpontjáról a pályázók a www.cegled.hu honlapon keresztül értesülhetnek.

Kapcsolódó képek