menu

  • 2016.12.16.

Külterületi utak fejlesztésére pályázik a város

Stratégiai tervet készít jövőre az ÖKOVÍZ Kft.,több dűlőút állapota rendeződhet, állandó kiállítótermet kaphat a nemrégiben elhunyt Tóth István fotóművész munkássága és elfogadták a 2017. évi rendezvénynaptár tervezetet is. A többi között erről is tárgyaltak a december 15-ei testületi ülésen.

Az ülés kezdetén Takáts László polgármester köszöntötte Ercsei Lenke keramikus művészt, aki nemrégiben Betlehem művével országos díjat nyert egy keramikus versenyen. Ugyancsak köszöntötték Pálinkás László paralimpikont is, akinek neve felkerült Budapesten a paralimpikonok emlékoszlopára. A tanácskozás elején dr. Wetzelné dr. Terbe-Szabó Csilla tett még fontos bejelentést a jövőben a Földhivatal jelenlegi vezetője, Magdáné dr. Rostás Piroska lesz a Ceglédi Járási Hivatal vezető helyettese.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt Horváth Gábor Jobbikos képviselő összeférhetetlenséget jelentett be a polgármester személyével kapcsolatban, mivel szerinte egy Romániában bejegyzett gazdasági társaság ügyvezetője. A beterjesztés kapcsán dr. Diósgyőri Gitta jegyző elmondta: a kérdés nem a testület hatásköre, így annak megvitatása a grémium Jogi-, Ügyrendi- és Pénzügyi Bizottságának a feladata lesz.  Takáts László válaszul elmondta, hogy a képviselő által bejelentett cég vezetéséről megválasztását követően lemondott, de a cég egyébként nem végzett üzleti tevékenységet és felszámolás alatt áll. Ezért nem áll fönt vele szemben az összeférhetetlenség. A polgármester hozzátette: A Remetevár SRL (Kft)-t azért alapították, hogy egy elnéptelenedő színmagyar faluban megmentsenek egy pusztulásra ítélt romos házat, ez volt a cég egyetlen gazdasági tevékenysége.

Elfogadta a testület a Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak továbbra is elsődleges feladata és célja, hogy képviselje a Cegléd város területén élő roma nemzetiségű lakosság érdekeit. De legfontosabb céljuk és feladatuk a Cegléden élő cigányság élethelyzetének javítása – áll az előterjesztésben.

Szakmai és pénzügyi stratégiát dolgozott ki a következő évre az ÖKOVÍZ Kft., a gazdasági társaság eredményességének javítása miatt, melyet a testület elfogadott. A kommunális hulladék begyűjtése változatlanul hetente történik. A vegyes csomagolási hulladékot házhoz menő gyűjtéssel jövőre már havi kétszeri alkalommal szállítják el a lakosságtól. A zöld hulladék gyűjtése 2017-ben pedig 10 alkalommal történik majd. Emellett elfogadták a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó előterjesztést is.

Folytatódik a tavasszal elkezdett energianád telepítése. Az energianád telepítését a VÁRVAG Nonprofit Kft. a mezőgazdasági program keretén belül közfoglalkoztatottakkal szeretné folytatni, ehhez biztosított térítésmentesen területet az önkormányzat.

Ugyancsak térítésmentesen biztosít raktárhelyiséget az önkormányzat a Szent Kereszt Katolikus Karitász részére. A helyiségre a rászorulók részére felajánlott használt bútorok tárolása miatt van szükség.

Elfogadta a testület az önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazásáról szóló előterjesztést is. A testületi döntés értelmében hat gazdasági társaságból kettő – a Ceglédi Termálfürdő Kft. és a Ceglédi Sportcsarnok Kft. – vezetőjének jutalmazását az előttünk álló évben tervezett nagy beruházások végeztével tűzik ismét napirendre.

Elfogadták a 2017. évi rendezvénynaptár tervezetet. Idén 52 kisebb illetve nagyobb városi rendezvény és fesztivál zajlott városunkban. A jövő év tervezésénél folytatja az önkormányzat az egyes rendezvények összevonását, valamint a civil szervezetek bevonását már nem csak a rendezvények lebonyolításába, hanem a szervezésbe is javasolják.

Elfogadásra került a 2017. I. félévi munkaterv is. Csuri Károly (Jobbik) javaslatát – miszerint a Közmeghallgatás kerüljön vissza év végi időpontra a mostani júniusi helyett – a testület elutasította.

Néhai Tóth István fotóművész még 2013-ban ajánlotta fel a városnak műveit, fényképezőgépeit, fotólaboratóriuma tárgyait, díjait és emlékeit a városnak. A testület arról hozott most döntést, hogy a Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész ingyenes felajánlását köszönettel elfogadja és kijelenti, munkásságát méltó módon megőrzi, várhatóan állandó kiállító terem formájában.

A Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségét kihasználva külterületi utak fejlesztésére pályázik az önkormányzat és a Ceglédi Városfejlesztési Kft. Sikeres pályázat esetén a város közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását és a földrajzi mobilitás elősegítését szeretnék megvalósítani. A támogatás intenzitása 85%, amely 8 dűlőt érint.

Zárt ajtók mögött döntöttek a képviselők a „Cegléd Város Kultúrájáért” díj adományozásáról. A testületi ülés döntéseiről és előterjesztéseiről bővebben a www.cegled.hu honlapon olvashat.


Kapcsolódó képek