menu

  • 2016.08.09.

Építési munkálatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók!

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelői a közterületek rendjének és tisztaságának ellenőrzése során mostanában gyakran tapasztalják azt, hogy többen az ingatlanuk előtt található közterületen közterület-használati engedély nélkül 3 napon túl helyeznek el építési munkálatokkal kapcsolatos dolgokat.

Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok/használók figyelmét, hogy ezt jogszabály tiltja, mégpedig a 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján a jogsértés elkövetője a közterület-felügyelő által kiszabható ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet alapján közterület-használati engedélyt kell beszerezni közterületen építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére.

Az önkormányzat hatályos rendelete szerint az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat díjtétele I. körzetben 100,-Ft/m2/nap, II. körzetben 50,-Ft/m2/nap.

I. körzet (városközpont): Széchenyi út, Jászberényi út, Mozdony utca, Köztársaság út, Széchenyi út, Alszegi út, Déli út, Bajcsy-Zsilinszky út, Pesti út és Felszegi út által határolt terület. A körzethatárt jelölő utak mindkét oldalán lévő közterületek a I. körzetbe tartoznak.

II. körzet: a városközponton kívüli közterületek.

Kérjük a Tisztelt Lakosságtól a szankcionálás elkerülése érdekében engedélyeztessék a 3 napon túli közterület-használat igénybevételét!

A témával kapcsolatban további információt kérhetnek a Hivatal közterület-felügyelőitől az ingyenes hívható 06-80-200-064-es zöldszámon.

Cegléd Város Önkormányzata