menu

  • 2016.06.24.

Ipari területek bővítésére pályázik a város

Ipari területek bővítésére pályázik a város

Visszatérítendő támogatást ítéltek meg a Malomtó Széli sportberuházáshoz, a rászorulók támogatására felülvizsgálták a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet és módosult a tűzgyújtás szabályairól szóló rendelet is. Szándéknyilatkozatot tett a testület a Dél-Pest Megyei Pályázatkezelő Nonprofit Kft. alapítására, üzleti infrastruktúra fejlesztésére nyújt be pályázatot a város, továbbá 5 millió forinttal támogatja az önkormányzat a CEKK női kosárlabda csapatát az Európa Kupában való indulásban. A nyári időszakot megelőző utolsó rendes ülését tartotta a képviselő-testület.

A Ceglédi Vasutas Sport Egyesület (CVSE) elnöksége azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Malomtó széli sporttelepen a stadion fejlesztés megvalósításához visszatérítendő támogatást kérjen az utófinanszírozott TAO beruházások megelőlegezéseként. A TAO támogatás igénylésére a Labdarúgó Szakosztály nyújtott be pályázatot. A támogatás értéke 60 millió forint, amelyből 15 milliót öltöző konténer blokk vásárlására, míg 40 milliót a center pálya felújításának elindításához fordítanak. A támogatás költségvetési fedezeteként az önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartalékát jelölték meg.

Felülvizsgálták a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet. Az önkormányzatoknak bölcsődés kortól, azaz a gyermek öt hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a rászoruló gyermekről gondoskodni. Az egyéb jogosultsági feltételek mellett – úgy mint nappali és felsőfokú oktatás 23. évig, halmozottan hátrányos helyzet – azonban a nagykorúak esetében a törvény nem teszi lehetővé a déli meleg főétkezést ingyenesen. A rendeletmódosítás célja a rászorulók támogatási rendszerének kiterjesztése. Azon nagykorúak esetében, akik a nyári szünet időtartama alatt szeretnék a déli meleg főétkezést igénybe venni, és részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az étkezési díj kifizetéséhez támogatást nyújtana az önkormányzat. A testület által biztosított új támogatás a települési támogatás keretén belül valósulna meg, ezzel is segítve azon szülőket, akik anyagi helyzetük miatt nem tudják nagykorú gyermeküket támogatni.

Felülvizsgálták a tűzgyújtás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet is. A testület tavaly áprilisban megalkotta az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló rendeletét. Ez a tűzgyújtást az alábbiak szerint szabályozza: belterületen a város lakossága által a fentiek égetése hétfői és pénteki napokon 16 és 19 óra, szombaton 8 és 18 óra között engedélyezett. Ez módosult úgy, hogy a tűzgyújtási időszak a hétfői és pénteki napokon 9 órától 19 óráig tart majd.

Kifejezte az önkormányzat azon szándékát, hogy a dél-pest megyei önkormányzatokkal közösen létre kívánja hozni a Dél-Pest Megyei Pályázatkezelő Nonprofit Kft.-t annak érdekében, hogy Cegléd és térsége vonatkozásában megjelenő állami illetve Európai Uniós pályázatok eredményes előkészítése, illetve lebonyolítása hatékonyabb legyen. A Cegléd és térsége vonatkozásában megjelenő pályázatok lebonyolítása egy az erre a célra alapítandó társaságon keresztül hatékonyabb lehet. A társaság létrehozásának legfőbb indoka a központi forráslehetőségek kiaknázása pályázati eszközök felhasználásával, ezzel is elősegítve a térség gazdasági fejlődését.

„Ipari területek bővítése az Északi Ipari Kereskedelmi Övezetben Cegléden” címmel nyújt be pályázatot a város a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretén belül. Cegléd térségének a 4. számú főút 2018-ban várható négysávosítását kísérő felértékelődése tovább erősíti a város és környezete gazdasági szerepét. Ennek megfelelően a város vezetése előkészíti az ipari területek további bővítését az Északi Ipari Kereskedelmi Övezetben.

Testületi döntés értelmében közel 1 millió forint értékben korszerűsítik a vasútállomásnál levő P+R parkoló kamerarendszerét. A döntésre azért volt szükség, mert a kamerák üzemeltetője a kamerarendszer elavultsága miatt nem tud felhasználható felvételeket biztosítani a Ceglédi Rendőrkapitányságnak.

Az önkormányzat tavaly támogatta a tanyafejlesztési program keretén belül benyújtott egyedi támogatási kérelmét baromfi tartási mintaprogram megvalósítására. A pályázat eredményes volt, a város közel 14 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a Földművelésügyi Minisztériummal pedig támogatási szerződést kötött. A projekt idén májusig megvalósult, az elnyert támogatásból gyöngytyúkok, keltető- és bujtató gépek, a tartáshoz szükséges eszközök és takarmány került beszerzésre, valamint ingatlanok kibérlésre. Az idén bejegyzésre került Ceglédi Mindennapi Kenyerünk Szociális Szövetkezet, melynek az önkormányzat is tagja. A testület támogatja és a minisztérium felé kezdeményezni kívánja, hogy a szociális szövetkezet (a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségének változatlan vállalása mellett) a kedvezményezett, azaz az önkormányzat helyébe lépjen, valamint ennek teljesítéséhez a beruházás során létrehozott vagyon is átadásra kerüljön a szövetkezet számára. Mindezt a szociális szövetkezet is támogatja.

A testület elfogadta a 2016. II. félévi munkatervét is. A szeptemberrel induló 4 hónapos ülésszak túl rövid az első félévi 6 hónaphoz viszonyítva, így a második félévi első testületi ülés augusztus 18-án lesz megtartva.

Mintegy 5 millió forinttal támogatja az önkormányzat a Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Sportegyesület női felnőtt NBI/A csapatát a 2016-2017. évi Európa Kupában való indulásban.

A képviselő-testület tagjai a tájékoztatókban egyebek mellett megtekinthették azt az együttműködési szándéknyilatkozatot is, melyet nemrég Cegléd Város Önkormányzata, a Ceglédi Városfejlesztési Kft., a Cegléd és Térsége Vállalkozóinak Szervezete valamint a Szolnoki Főiskola között kötettett meg.

Zárt ajtók mögött tettek javaslatot a képviselők a 2016. évi köztisztviselője kitüntetés adományozására. A testületi ülés döntéseiről és előterjesztéseiről részletesen a www.cegled.hu weboldalon tájékozódhat.

Kapcsolódó képek