menu

  • 2016.05.13.

Megalakult a Megyei “56-os” Emlékbizottság

A bizottság feladata az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó idézése, megünneplése, a rendezvények megfelelő megyei koordinálása.

Az Emlékbizottság tagjai a közgyűlés alelnökei, a közgyűlés képviselőcsoportjainak vezetői, valamint a közgyűlés által létrehozott bizottságok elnökei. A bizottság tagjai elnöküknek Wentzel Ferencet választották, és döntöttek két pályázat beadásáról is.

Pest Megye Önkormányzata Kerepes várossal és a Politikai Foglyok Országos Szövetségével közösen írna ki pályázatot 1956 Himnuszára, illetve egy emlékpont kialakítását is tervezi a Megyeháza díszudvarába.

Október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, amely nemcsak a magyar, de a világtörténelemnek is egy jelentős eseménye. E nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet.

A kormány a 2016. évet az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévévé nyilvánította. Az emlékév eseményeinek koordinálásra a kormány létrehozott egy Emlékbizottságot, melynek feladata 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok szervezése, emléktáblák és emlékhelyek létrehozása, emlékművek állítása, dokumentum-, ismeretterjesztő és játékfilm készítése, könyvkiadás, tudományos feldolgozások, kutatások, oktatási anyagok kiadása, nemzetközi vonatkozások feldolgozása, a forradalom és szabadságharc eseményeiben résztvevő, Magyarország függetlenségéért harcoló – Magyarországon vagy külföldön élő – hősök, valamint azon külföldi állampolgárok felkutatása, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlások idején a szolidaritás jegyében – anyagi vagy természetbeni – támogatást nyújtottak a magyar nép számára.

Mindezeket figyelembe véve az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának megemlékezéseit és megünneplését koordináló Megyei “56-os” Emlékbizottság alakulásáról döntött a közgyűlés az áprilisi ülésén.

Forrás: Cegléd város hivatalos honlapja

Kapcsolódó képek