menu

  • 2016.03.03.

Hulladékgyűjtő udvar nyílhat

Testületi ülés beszámolója

Elfogadták a 2015. évi pályázati keretek felhasználásáról szóló beszámolókat, módosultak a közterület-használat rendjéről, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletek. Továbbra sem kér az önkormányzat térítési díjat a bölcsődei ellátásért, és március közepén megnyílhat a hulladékgyűjtő-udvar Cegléden.

A tavaly évi pályázati keretek felhasználásáról szóló beszámolókat fogadta el először a grémium. A testület tavaly a Humán és Városvédelmi, valamint Idegenforgalmi keretekre egyenként 4 és fél millió forintot különített el, míg a Közbiztonsági keretre 1 millió forintot szántak. Összesen közel száz pályázatot bíráltak el a bizottságok, a programokat végrehajtották és sikeresen elszámolták.

További kedvezménnyel egészítették ki a közterület-használat rendjéről szóló rendeletet. A belvárosi közterületek megújításához anyagilag hozzájáruló vállalkozások közterületi-használati díjuk következő évtől érvényesíthető mérséklését igényelhetik. A javasolt módosítás elősegíti, hogy egy mindenki számára átlátható és kiszámítható rendszerben lehetőség nyíljon magántőke bevonására az előkészületben levő közterek felújításánál. A közterület minősége az üzletek, irodák előtt nem csak közérdekű városképi jelentőséggel bír, hanem a megközelítés kényelme és biztonsága a forgalmat is jelentősen befolyásolhatja. Módosult a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet is (erről bővebben a ww.cegled.hu városi honlapon tájékozódhat)

Elfogadták a 2015. évi városi rendezvényekről szóló beszámolót is. Ebből kiderül: tavaly 55 kisebb illetve nagyobb városi rendezvényre – és az ahhoz kapcsolódó marketing feladatokra – mintegy 50 millió forintot különítettek el a költségvetésből. A rendezvények nagy részéről elmondható az is: igyekeznek minimum egy, de inkább több civil csoportot is bevonni. Fontos szempont továbbá, hogy minden rendezvényen a helyieknek is biztosítsanak fellépési és bemutatkozási lehetőséget, ezzel is bemutatva a helyi értékeket.

Napirenden volt a bölcsődei gondozásért térítési díjának ügye is. A jogszabály a fenntartó hatáskörébe utalja, hogy bevezeti-e a bölcsődei gondozásért a térítési díjat. Ez az összeg 2.182. Ft/nap/gondozott. Ettől az összegtől tekint el az önkormányzat, így ingyenes lesz a bölcsődei ellátás.

Megnyithat a hulladékgyűjtő-udvar a Mizsei úton. 2014. január elsejétől a szelektív, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladékkezelés is az ÖKOVÍZ Kft. feladatköréhez került. Átmenetileg azonban a hulladékgyűjtő-udvarok érvényes engedély hiányában bezárásra kerültek. A testület számára adott előzetes tájékoztatás szerint a közszolgáltató a hiányzó engedélyt beszerezte, amely alapján elhárult az akadály a hulladékgyűjtő-udvar megnyitása elől. Ehhez azonban még a hulladékgazdálkodási szerződést módosítani kellett, amit el is fogadott a testület. A napirendi ponttal kapcsolatban Takáts László polgármester elmondta: a hulladékgyűjtő-udvart március közepén szeretnék megnyitni. Emlékeztetett: a kft. azzal, hogy a szelektív hulladékkezelés hozzá került, többlet feladatot vállal. A polgármester ismertette: negyedévente 250 kg-ig van lehetőség a szemét lerakására, ez éves szinten 12 millió forintba kerül az önkormányzatnak. Évi 6 alkalommal zöldjáratot biztosítanak, valamint a korábbi 1 lomtalanítás helyett 2 mellett döntött korábban a testület – közel 10 millió forint értékben. A hulladékudvar költsége újabb 10 millió forintba kerül. Ezek összege az a ráfordítás, ami a lakosság hulladék elszállításának megfelelő lehetőségét biztosítja – hangzott el az ülésen. Takáts László hozzátette: bár a külterületen már jelentős sikereket értek el – köszönhetően a mezőőröknek is – azonban a hulladékgyűjtő-udvar üzembe helyezésével még nagyobb eredményeket várnak, valamint azzal a lakosság igényeihez igazodnak.

A testületi ülésen született döntésekről és határozatokról bővebben a www.cegled.hu oldalon olvashat.

Kapcsolódó képek