menu

  • 2016.03.03.

Arculati pályázat – Cegléd

Cegléd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók illetve alkotóközösségek számára logójának és arculatának megújítására.

A pályázat célja a város szellemiségéhez illeszkedő, korszerű arculat kidolgozása.
A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett az arculat további megjelenési formáira is szerződéses megbízást kaphat.

A pályázat beérkezési határideje: 2016. március 25. 12.00
A határidő után érkező pályaműveket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat díjazása:
A nyertes pályamunka alkotójának díja: 200.000 Ft+ ÁFA, ami az eredményhirdetést követően 10 munkanapon belül kerül kifizetésre és átadásra.

Pályázók köre: bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó.
A megtervezendő logó a város általános logója és arculati elemei, és ennek felhasználásával a város cégeinek és intézményeinek logói. A logó lényege, hogy tükrözze Cegléd szellemiségét, vizuális egységességének köszönhetően jelenítse meg az egyes elemek összetartozását.
Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, egyszerű tervezésű, egyedi, markáns, megjegyezhető és könnyen felismerhető.
Olyan kreatív megoldásokra épüljön, melyek szakítanak a sablonos, szimbolikus ábrázolással, mégis utalnak Ceglédre.

A beküldött pályamunkák tartalma:

1. Logó és változatai

2. A városi logó alapján:

névjegykártya, levélpapír és email, boríték, dosszié, A5-ös szórólap, nyomtatott
promóciós anyagok (szórólapok, plakátok, meghívók, írótömb)
webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),
honlap fejléc, hírlevél sablon, e-mail sablon, Power Point sablon, Word fej- és
lábléc
egyéb (előnyt jelent az intézmény tereiben található tájékoztató táblák,
ajándéktárgyak stb.terve).

3. Arculati kézikönyv
A logóváltozatoknak a következő cégekre és intézményekre:
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal, Közterület Felügyelet, Mezőőrség, Kossuth Művelődési Központ, városi rendezvények, Ceglédi Kossuth Múzeum, Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ, Városi Sportcsarnok Kft., városi tömegsport, VÁRVAG Kft., ÖKOVÍZ Kft., Ceglédi Városfejlesztési Kft., Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft., Uránia Mozi Cegléd
Cegléddel kapcsolatos részletes információk a www.cegled.hu honlapon található.
A tervezésnél kérjük az alábbi szempontokat figyelembe venni:
– A 650 éves Cegléd tradíciói
– A város épített öröksége, természeti adottsága
– A város kulturális értékei
– Városi rendezvények, fesztiválok
– A mezővárosi hagyományok
– Turisztikai kínálat
A pályázatban felhasználhatóak a város korábbi arculati elemei, valamint kérjük alkalmazni a “Több mint gondolná(d)” és “Az élmények városa” szlogent.
A tervezésnél segítséget nyújthatnak még az alábbi kifejezések:
Alföld kapuja, ceglédi laska, ceglédi kanna, Kossuth városa, Gerje patak, pókbangó, kajszi, gyógyvizes fürdő, csúszdapark,

Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs!
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
A pályaművek lehetnek szabadkézzel, vagy grafikai programmal készült munkák, de a leadást digitális formátumban kell teljesíteni.
A nyertes pályamunka alkotója a pályamű beadásával átruházza annak szerzői és felhasználási jogát Cegléd Város Önkormányzatára, és a város azt mindennemű korlátozás és megkötés nélkül felhasználhatja, a pályázó külön hozzájárulása nélkül.

A pályázó Cegléd Város Önkormányzatától semmiféle díjazásra, költségtérítésre, stb. nem tarthat igényt, ezen igényéről kifejezetten lemond. Díjazásban kizárólag a nyertes pályázó részesül, a pályázat díjaként meghirdetett díj mértékéig.

A benyújtás módja:
Postai úton vagy személyesen, zárt borítékban leadni az alábbi címre
Tourinfo Iroda Cegléd Kossuth tér 1., vagy elekrtonikus formában a velemeny@cegled.hu email címre. Ebben az esetben kérjük egy névjegyet is csatolni.
Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a logo tervet, annak változatait, az arculati kézikönyvet és a kitöltött, aláírt 1. számú mellékletet és a pályázó nevét elérhetőségeit.
A grafikai elemeket az alábbi formátumban kérjük: digitális formában (logo vektoros: EPS, CDR, AI, színes és fekete-fehér változatban; további arculati elemek legalább 300 dpi-is jpg, pdf formátumban)
A pályamunkák beadhatóak postai úton, logo tervek, arculati kézikönyv, nyilatkozat kinyomtatva és CD/DVD vagy pendrive adathordozóra írva, vagy emailben csatolt file-ként.
(Amennyiben a pályázó egyedi fontokat használ, kérjük azok mellékelését is az adathordozóra.)

A pályázat egyfordulós.
Az eredményt Cegléd honlapján, a www.cegled.hu weboldalon, 2016. április 11-én 24 óráig teszi közzé.

Cegléd Város Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.
Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja.

Pályázatok elbírálása:

A pályázatok beérkezését követően a szerzők kilétének ismerete nélkül szakmai zsűri választja ki a három legjobb pályázatot. A város a beadási határidő után – név nélkül – közzé teszi honlapján a pályamunkákat és kikéri a ceglédiek véleményét. A végső döntésnél a lakossági szavazatok összesítését 33%-os súllyal figyelembe veszi a zsűri.

Eredményhirdetés:

Az elbírálást követően, 2016. április 11-e után a nyertest e-mailben és telefonon értesítjük, és az eredményt internetes felületeinken is közzétesszük.

1. számú melléklet: Nyilatkozat

………………………………………………………………………(a továbbiakban Pályázó) elfogadja Cegléd Város Önkormányzata, (a továbbiakban Kiíró) pályázati kiírásában foglaltakat.
Továbbá pályázó kijelenti és teljes jogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázatra benyújtott anyaga saját szellemi alkotása, illetve amennyiben nem, akkor kizárólagosan és tovább engedélyezhetően, illetve harmadik személyre átruházhatóan megszerezte a szükséges jogokat. A Pályázó aláírásával igazolja, hogy a pályamű anyaga semmilyen szerzői és egyéb szellemi alkotást védő jogokat, illetve személyiségi jogokat nem sért.
A Pályázó kijelenti, hogy bármilyen esetleges, az előzőekben körülírt jogsértésből adódó kárért felel. Az itt leírt feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a Pályázó köteles a Kiíró által már esetlegesen kifizetett díjazást visszaszolgáltatni. A Pályázó szavatossággal tartozik azért, hogy a benyújtott pályamunkán nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználói joga, amely a pályamű a kiíró általi felhasználását korlátozná vagy akadályozná.
A pályázó a pályázatra való jelentkezéssel kifejezetten elfogadja, amennyiben pályamunkájával megnyeri ezen kiírást, hogy a benyújtott grafikai tervek a pályamű beküldésével teljes körűen Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonába kerülnek. Cegléd jogosult ezek kizárólagos felhasználására (pl. sokszorosítás, stb.) a pályázó minden további értesítése, külön hozzájárulása nélkül.

A pályázó Cegléd Város Önkormányzatától semmiféle díjazásra, költségtérítésre, stb. nem tarthat igényt, ezen igényéről kifejezetten lemond. Díjazásban kizárólag a nyertes pályázó részesül, a pályázat díjaként meghirdetett díj mértékéig.

Dátum,                                                               Cégszerű aláírás: …………………

 

Forrás: cegled.hu

Kapcsolódó képek